Kruunuvuorenrannan kutsukilpailu palvelukorttelin ja puiston suunnittelusta ratkesi

Kutsukilpailun voittivat Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy ehdotuksella ”Rantavalli”.

Kruunuvuorenrannan peruskoulu, päiväkoti ja puisto, voittajaehdotus "Rantavalli" / Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy yhdessä Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:n ja Granlund Consulting Oy:n kanssa on voittanut kutsukilpailun Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin uudisrakennuksen ja Haakoninlahden puiston eteläosan suunnittelusta. Palvelukortteliin sisältyvät päiväkoti, nuorisotila, liikuntahalli ja leikkipuiston tukitilat. Uusi kortteli sijoittuu maisemallisesti näkyvälle paikalle ja on uuden alueen tärkeä julkinen rakennus. Haakoninlahden puisto Kruunuvuorenrannan merkittävin rakennettu puisto, jonne sijoittuu myös koko kaupunginosaa palveleva leikkipuisto.

Arvostelupöytäkirjassa kerrotaan, että voittajaehdotus on laadukas kokonaisuus, jossa jokaista osa-aluetta on tutkittu huolella. Suunnitelman julkinen rakennus kunnioittaa ympäristöään. Taitavasti laadittu pienoiskaupunkikonsepti perustuu sisäkadun varteen sijoittuvien aukioiden ja oppimiskorttelien sarjaan. Arkkitehtuuri on rakennuksen suuresta koosta huolimatta eläytyvää ja sympaattista ja ratkaisut yksityiskohdissaan huoliteltuja. Oppimisympäristön tarvitsema luonne on ymmärretty oikein ja pienimittakaavaiset sisätilat tukevat oppilaan kokemusmaailmaa.

Pihan ja puiston jaottelu on selkeä ja antaa hyvän lähtökohdan jatkosuunnitteluun. Pihan leikkialueet rajautuvat puistoon suoraviivaisesti. Piha jakautuu pieniin osiin, mutta kokoava styyrpuuri – paapuuri -teema ei näy ehdotuksen kokonaisotteessa ja innostaminen leikkiin voisi välittyä vieläkin paremmin. Kasvillisuus ja maisematilojen jäsentely on monipuolista, mutta selkeää.

Kunniamaininnan sai Verstas Arkkitehdit Oy:n ja LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ehdotus ”Luodot”. Palkintolautakunnan mukaan ehdotuksen kokonaiskonsepti on lupauksia herättävä ja osoittaa tekijänsä kyvyn löytää ratkaisuja monimutkaisiin kaupunkitilallisiin ja toiminnallisiin kokonaisuuksiin.

Katso tekijätiedot ja tutustu arvostelupöytäkirjaan kilpailukalenterissa.

Kruunuvuorenrannan peruskoulu, päiväkoti ja puisto, voittajaehdotus ”Rantavalli” / Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy
Kruunuvuorenrannan peruskoulu, päiväkoti ja puisto, voittajaehdotus ”Rantavalli” / Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy
Kruunuvuorenrannan peruskoulu, päiväkoti ja puisto, voittajaehdotus ”Rantavalli” / Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy, VSU maisema-arkkitehdit Oy

Hae sivustolta: