Kotkan kaupungintalo 2.0 -kilpailu ratkesi

Kotkan kaupungintalo 2.0 -kilpailussa voittajaksi valittiin Arkkitehtitoimisto Kanttia 2:n ehdotus ”Koskaan et muuttua saa”. Kolmas palkinto jaettiin kahden ehdotuksen kesken: UKI Arkkitehtien ”Aquila” ja Hannu Kiiskilän ”Brass”.

Kotkan kaupungintalo 2.0, voittaja "Koskaan et muuttua saa", Arkkitehtitoimisto Kanttia 2.

Kotkan kaupunki järjesti ideakilpailun, jonka tavoitteena oli löytää rakennustaiteellisesti korkeatasoinen sekä rakennuksen suojeluarvot ja ominaispiirteet huomioiva ratkaisu, jolla Kotkan kaupungintalon palo- ja poistumisturvallisuutta parannetaan. Kaupungintalo on rakennettu 1934, eikä sen paloturvallisuus ole nykypäivän vaatimusten mukainen. Arvostelupöytäkirjan mukaan parhaissa suunnitelmissa oli esitetty kekseliäitä ja toimivia ratkaisuja savunhallintaan ja uusiksi poistumisreiteiksi, ja lisäksi kilpailijat olivat ideoineet toimistotilojen järjestelyjä ja maantason toimintoja.

Voittajaksi valittiin arkkitehti SAFA Johan Lindforsin, rakennusinsinööri Marzia Amanin ja arkkitehti SAFA Risto Piiraisen / Kanttia 2 ehdotus ”Koskaan et muuttua saa”, jossa uudet poistumistiet oli sijoitettu sisälle rakennukseen. Ensimmäisen palkinnon myöntämisen sijaan tuomaristo nimesi voittajan palkinnon toiseksi palkinnoksi, sillä korkeatasoisessa kilpailussa haluttiin myös lunastaa kaksi ehdotusta, joihin ei oltu palkintosummassa alun perin varauduttu.

Kolmannen palkinnon jakoi kaksi ehdotusta: arkkitehti SAFA Jukka Laaksosen ja arkkitehti Juho Tastulan / UKI Arkkitehtien ”Aquila” ja Hannu Kiiskilän ”Brass”. Aquilassa on sekä sisälle että rakennuksen ulkopuolelle suunnitellut poistumistiet. Brass-ehdotuksessa sisälle on sijoitettu yksi uusi porras ja pääportaikosta on tehty oma palo-osastonsa.

Studio MPRA Arkkitehtien ehdotus ”Askeleet” ja Sudar Oli Gunasekaran ehdotus ”Osa 2” lunastettiin. Kunniamaininnan saivat Lindroos Architects ja Mori Meana Architecture työllään ”Monoliitti” ja Olli Pekka Jokela työllään ”Harkko”.

Arvostelupöytäkirjan mukaan korkeimman palkinnon saaneessa ehdotuksessa kaksi uutta poistumisporrasta on sijoitettu sisätiloihin toiminnallisesti hyviin paikkoihin. Molemmat portaikot täyttävät osastoidun uloskäytävän vaatimukset ja parantavat yhdessä pääportaikon kanssa turvallisuutta oleellisesti. Julkisivut säilyvät samanlaisina yhtä oveksi muutettua ikkunaa lukuunottamatta.

Tutustu tekijätietoihin ja arvostelupöytäkirjaan kilpailukalenterissa.

Kotkan kaupungintalo 2.0, jaettu 3. palkinto ”Aquila”, Uki Arkkitehdit
Kotkan kaupungintalo 2.0, jaettu 3. palkinto ”Brass”, Hannu Kiiskilä

Hae sivustolta: