Junatien kutsukilpailu on ratkennut

Junatien monialaisen kutsukilpailun on voittanut L Arkkitehdit Oy, Nomaji Maisema-arkkitehdit Oy ja WSP Finland Oy ehdotuksellaan Crossroads.

Voittajaehdotus Crossroads / L Arkkitehdit Oy, Nomaji Maisema-arkkitehdit OY, WSP Finland Oy

Helsingin kaupunki järjesti kilpailun yhteistyössä SAFAn, RIL:n ja MARK:n kanssa. Tehtävänä oli kehittää Junatien alueen liikennejärjestelyjä ja kaupunkirakennetta. Kilpailulla haluttiin tutkia kuinka selkeyttämällä ja parantamalla ajojärjestelyjä, jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen yhteyksiä saataisiin laadukasta kaupunkitilaa ilman, että katuverkoston välityskyky heikentyisi. Lisäksi haluttiin selvittää kestääkö alue täydennysrakentamista. Tuloksia käytetään kaavarunkotyön tukena ja alueen pitkän aikavläin kehittämisen pohjana.

Kilpailussa tarvittiin monialaisia suunnittelutiimejä: Työryhmissä tuli olla liikennesuunnittelija, arkkitehti ja maisema-arkkitehti. Mukaan pääsi ilmoittautumismenettelyllä viisi työryhmää. Voittajaksi valittiin ehdotus Crossroads, jossa nykyinen junatien silta korvataan uudella Itäväylän ja Sörnäisten rantatien välisellä ajoneuvoliikenteen sillalla. Palkintolautakunnan mielestä tämä innovatiivinen lähtökohta on tuottanut vahvan ja luontevan kokonaisuuden, joka synnyttää elävää ja maantasoon tukeutuvaa kaupunkiympäristöä.

Palkintolautakunta antoi kunniamaininnan ehdotukselle Junatien ryijy, sen ansiokkaasta kaupunkitilallisesta ja maisema-arkkitehtonisesta kokonaisuudesta. Ehdotuksen ovat tehneet Mandaworks AB ja WSP Finland Oy.

Lisätietoja ja arvostelupöytäkirja kilpailukalenterissa.

Voittajaehdotus Crossroads / L Arkkitehdit Oy, Nomaji Maisema-arkkitehdit OY, WSP Finland Oy

 

 

 

 

 

Hae sivustolta: