EUROPAN 17 -arkkitehtuurikilpailun Vaasan kohde on ratkennut – voittaneessa ehdotuksessa luontoarvot yhdistyvät kaupunkimaisuuteen

Nuorille arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille suunnatun Europan 17 -kilpailun Vaasan kohde on ratkennut. Vaasan Vaskiluodon niemen alueella sijaitsevan kilpailukohteen voiton vei espanjalaisarkkitehtien tekemä ehdotus, joka onnistui yhdistämään luontoarvot, urbaanin elämäntyylin ja yhteisöllisyyden.

1. palkinto "(me)tsä", padd studio.

Suomesta oli Europan 17 -kilpailussa mukana kaksi merellistä kohdetta: viisi saarta Helsingin itäisessä saaristossa ja Vaasan keskustan tuntumassa sijaitseva Vaskiluoto.

Vaasan kilpailualue Vaskiluodon niemellä koostuu puretun hotellin tontista ja leirintäalueesta yhdessä niemen itäpuolella sijaitsevien alueiden kanssa. Vaskiluodosta on tällä hetkellä noin kolmannes teollisuus- ja satama-aluetta, kolmannes asunto- ja hotellialuetta ja kolmannes lähivirkistysaluetta.

Kilpailulla haettiin kestävää elämäntyyliä tukevia ja asumismuodoiltaan monipuolisia ratkaisuja, jotka huomioivat niemimaan luonnon monimuotoisuuden ja merellisen maiseman.

Resurssiviisaus oli ehdotuksissa huomioitu keskimäärin hyvin, mutta ehdotusten hiilinautraaliustavoitteet toteutuivat heikommin. Liikenneratkaisut oli esitetty monissa ehdotuksissa taitavasti, mutta esimerkiksi suuret betoniset pysäköintialueet olisivat omiaan kasvattamaan rakentamisen hiilijalanjälkeä, tuomariston arvostelupöytäkirjassa todetaan.

 


1. palkinto ”(me)tsä”, padd studio.

Kilpailulla haettiin vahvoja ideoita uudelle asuinalueelle

Tuomaristo valitsi voittajaksi epanjalaisen padd studion ehdotuksen (me)tsä, tekijöinä arkkitehdit Justo Diaz ja Guillermo Pozo. (me)tsä tarjosi onnistuneen ratkaisun alueen ominaispiirteet ja luonnon huomioivaan kaupunkimaiseen asumiseen.

Toiseksi kilpailussa valikoitui ehdotus Paapuuri, tekijöinä arkkitehti Sampo Ojala ja arkkitehtiopiskelijat Sara Lähdesmäki ja Milja Leinonen. Paapuurin nähtiin täydentävän täydentävän voittanutta ehdotusta, ja tuomaristo nosti ehdotuksen ansioiksi erityisesti yhteisöllisyyden sekä merenrannan ja metsäalueen luontevan yhdistämisen.

 


Toiseksi kilpailussa tuli ehdotus ”Paapuuri”, tekijät Sampo Ojala, Sara Lähdesmäki ja Milja Leinonen.

 

”Haimme kilpailun kautta vaihtoehtoisia ja vahvoja ideoita toteuttaa asumista Vaskiluodon alueelle, niin että suunnitelmista pystyisi helposti jalostamaan myös toteutuskelpoisen kaavaratkaisun. Tavoitteena on saada muutama erilainen asemakaavaluonnos, joista kuullaan osallisia ja valitaan ehdotusvaiheeseen etenevä ratkaisu”, kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso kertoo.

 


Kunniamaininta, ”Field of Connections”, tekijät Maria Amador, Julio Sanchez ja Mario Montero.

 

Suomen kahteen kohteeseen jätetyistä 55 ehdotuksesta 25 tuli kansainvälisiltä työryhmiltä. Europan 17 -kilpailun teemalla – Living Cities – haettiin erityisesti rakennetun ympäristön uudistamista ja ylläpitoa kestävästi tukevia ratkaisuja. Palkitut työt ovat esillä Vaasan pääkirjastossa 8.12.2023-5.1.2024.

 

Winner: ”(me)tsä”

Justo Diaz (ES), architect
Guillermo Pozo (ES), architect

Runner-up: ”Paapuuri”

Sampo Ojala (FI), architect
Sara Lähdesmäki (FI), student in architecture
Milja Leinonen (FI), student in architecture

Collaborators:
Rebecca Maresia (FI), student in architecture
Anna-Juulia Alaruikka (FI), student in architecture
Cláudia Antão (PT), architect

Special Mention: ”Fields of Connections

Maria Amador (ES), architect
Julio Sanchez (ES), architect
Mario Montero (ES), architect

 

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu alle 40-vuotiaille suunnittelijoille. Europan 17 järjestettiin samanaikaisesti kahdessatoista Euroopan maassa ja kohteita oli yhteensä 51. katso kaikki Suomen kohteisiin jätetyt ehdotukset: europan.fi

Hae sivustolta: