EUROPAN 17 -arkkitehtuurikilpailulla löydettiin kestäviä ratkaisuja Helsingin itäisen saariston virkistyskäytön parantamiseen

Nuorille arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille suunnatun Europan 17 -kilpailun Helsingin kohde on ratkennut. Helsingin viidessä itäisessä saaressa sijaitsevan kilpailukohteen voitti saksalaisarkkitehtien ehdotus, joka onnistui irrottautumaan ilmeeltään perinteisestä saaristoarkkitehtuurista.

1. palkinto, "Halailla luontoa", Opposite Office

Suomesta oli Europan-kilpailussa mukana kaksi merellistä kohdetta: Vaasan keskustan tuntumassa sijaitseva Vaskiluoto sekä viisi saarta (Vartiosaari, Villinki, Kotiluoto, Malkasaari ja Pikku Niinisaari) Helsingin itäisessä saaristossa. Vaasan kohteen kilpailun tulokset julkistetaan 5.12.

Kilpailulla haettiin tunnistettavaa ilmettä ja herkkää luontoa huomioivaa konseptia

Helsingin itäinen saaristo on ainutlaatuinen merellinen ympäristö, jossa julkista virkistyskäyttöä on tähän asti ollut mahdollisuuksiin nähden melko vähän. Kilpailutehtävänä oli kehittää rantautumispaikkojen rakenteille ja rakennuksille yhtenäistä ja tunnistettavaa, maisemaan sopivaa ilmettä sekä löytää uudenlaisia keinoja tukea retkeilysaarten virkistyskäyttöä kestävästi. Uutta konseptia on tarkoitus pilotoida yhdessä tai useammassa kilpailukohteeseen kuuluneista saarista.

Tuomaristo valitsi voittajaksi saksalaisen Opposite Office -toimiston ehdotuksen Halailla luontoa, tekijöinä arkkitehdit Benedikt Hartl ja Maximilian Löschke. Tuomariston mukaan ehdotuksen rakenteet ja rakennukset ovat ilmeeltään minimalistisia, omaleimaisia ja erottautuivat perinteisestä saaristoarkkitehtuurista. Ympäröivä luonto on ehdotuksessa otettu kunnioittavalla tavalla rakenteiden perustaksi, tarjoten puitteet kävijöiden ja ympäristön harmoniseen yhteiseloon.

Toiseksi ylsi suomalais-hollantilaisen työryhmän – arkkitehti Saara Kantele ja taiteilija Paul Bot – ehdotus Haven. Ehdotuksen vahvuutena on tuomariston mukaan kokonaisvaltainen konsepti, joka sisältää saarten luonnon perinpohjaisen analyysin.

 


Arkkitehti Saara Kanteleen ja taiteilija Paul Botin ehdotus ”Haven – for humans and non-humans alike” sai toisen palkinnon.

 

”Kilpailutöissä oli monia ajatuksia herättäviä, uniikkeja ideoita ja inspiroivia lähestymistapoja siihen, millaista retkeily saarissa voisi olla. Parhaimmissa kilpailuehdotuksissa oli ymmärretty ja kunnioitettu Helsingin saariston luonnetta, ja saatu verrattain pienillä mutta tarkasti suunnitelluilla muutoksilla aikaan paljon. Niissä oli löydetty ratkaisuja saariston palvelujen ja saavutettavuuden parantamiseen, viemättä kuitenkaan huomiota saarten vetovoimatekijöiltä – ainutlaatuiselta luonnolta ja historialta”, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maisema-arkkitehti Sofia Kangas.

”Odotan innolla, että pääsemme kehittämään näitä ideoita eteenpäin yhdessä voittajien kanssa!”

 


Kunniamaininta ”Aallonharja”, tekijät Eelis Leino, Filip Neagu

 


Kunniamaininta ”Island Tools”, tekijät De Cesero Aron, Sartor Annachiara, Magnaguagno Marta.

 

Europan 17 -kilpailun teemana oli Living Cities, jolla haettiin rakennetun ympäristön uudistamista ja käyttöä kestävästi ja resurssiviisaasti tukevia ratkaisuja. Suomen kahteen kohteeseen jätetyistä 55 ehdotuksesta 25 tuli kansainvälisiltä työryhmiltä. Palkitut työt ovat esillä Kaupunkiympäristötalossa vuoden 2024 alussa.

 

Winner: ”Halailla luontoa”

Benedikt Hartl (DE), architect

Collaborators:
Maximilian Löschke (DE), architect

Runner-up: ”Haven – for humans and non-humans alike” 

Saara Kantele (FI), architect
Paul Bot (NL), artist

Special Mention: ”Island tools” 

De Cesero Aron (IT), architect
Sartor Annachiara (IT), landscape architect
Magnaguagno Marta (IT), architectural and urban theorist

Special Mention: ”Aallonharja”

Eelis Leino (FI), architect
Filip Neagu (FI), architect

 

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu alle 40-vuotiaille suunnittelijoille. Europan 17 järjestettiin samanaikaisesti kahdessatoista Euroopan maassa ja kohteita oli yhteensä 51. katso kaikki Suomen kohteisiin jätetyt ehdotukset: europan.fi

Hae sivustolta: