B & M ja WSP voittivat Lahden Aleksanterinkadun ylikulkusillan kilpailun

Lahdessa järjestettiin arkkitehtuurikutsukilpailu, jossa suunniteltiin visuaalisesti ja toiminnallisesti mielenkiintoinen silta, joka ylittää Aleksanterinkadun.

Lahden Aleksanterinkadun silta, voittajaehdotus Seitti / Arkkitehtuuritoimisto B&M ja WSP Finland

Aleksanterinkadun ylikulkusillan arkkitehtuurikutsukilpailun ovat voittaneet Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja WSP Finland.

Aleksanterinkatu on kulttuurihistoriallisesti ja toiminnallisesti merkittävä osa Lahden keskustaa. Kilpailussa haettiin toteuttamiskelpoisia, arvokkaaseen kaupunkikuvaan asettuvia ja kaupunkitilaa kehittäviä ehdotuksia Aleksanterinkadun ylikulkusillasta asemakaavan arvioinnin tueksi. Suunniteltava silta sijoittuisi hotelli Seurahuoneen ja tavaratalo Sokoksen tiloihin sisältyvien hotellitilojen välille kolmansien kerrosten tasolle.

Arvostelupöytäkirjassa kuvaillaan, että voittanut ehdotus on mittasuhteiltaan siro ja esinemäinen. Nelihaaraisten teräspilarien kantama päällysrakenne koostuu puisista CLT-elementeistä, niihin rakenteellisesti liittyvästä terässauvojen muodostamasta ristikosta sekä lasilevyistä. Puupinnat valaistaan siten, että ne korostuisivat lämpimän sävyisinä elementteinä katutilassa. Siltaehdotuksen muotoilu ja detaljointi on arkkitehtonisesti hallittua, joskin melko yllätyksetöntä.

Tuomaristo suosittelee, että ylikulkusillan soveltumista suunnittelupaikalle arvioidaan jatkossa Seitti-ehdotuksen perusteella. Kilpailun tulos ei ole palkintolautakunnan kannanotto sillan rakentamisen puolesta. Jatkoarvioinnissa on pohdittava erityisesti, millaiseksi kulttuurihistoriallisesti arvokas katutila muodostuisi, jos ylikulkusilta toteutettaisiin.

Lisätietoja ja arvostelupöytäkirja kilpailukalenterissa.

Voittaja ”Seitti”, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy ja WSP Finland Oy

Lahden Aleksanterinkadun silta, voittajaehdotus Seitti / Arkkitehtuuritoimisto B&M ja WSP Finland
Lahden Aleksanterinkadun silta, voittajaehdotus Seitti / Arkkitehtuuritoimisto B&M ja WSP Finland
Lahden Aleksanterinkadun silta, voittajaehdotus Seitti / Arkkitehtuuritoimisto B&M ja WSP Finland

Hae sivustolta: