Asuntoreformi Helsinki -kilpailun tulokset julkistettiin

Kilpailun avulla halutaan parantaa asuntosuunnittelun laatua sekä asuntosuunnittelun ja -rakentamisen nykykäytäntöjä. Kilpailussa haettiin uusia asumisen ratkaisuja, jotka heijastavat yhteiskunnallisia muutoksia, eivätkä jää kertaluonteisiksi.

Asuntoreformi 2020, Pohjois-Pasila, 1. palkinto: Proosa, Lassi Mustonen, Callisté Mastrandreas ja Pasi Mänttäri

Kilpailijat suunnittelivat oman ehdotuksensa kolmeen vaihtoehtoiseen rakennuspaikkaan Jätkäsaaressa, Meri-Rastilassa ja Pohjois-Pasilassa. Lisäksi kilpailussa oli oma kategoria asumisen kehitysideoille. Kilpailuehdotuksissa korostuivat yhteisöllisyys, tilojen jakaminen ja ympäristöystävällisyys.

Jätkäsaaren kohteen voittivat Tuuli Kanerva, Leo Lindroos ja Antti Soini ehdotuksellaan Domus. Tuomaristo kiitteli ehdotuksen  taitavaa ja tehokasta asuntosuunnittelua. Kortteleissa on vähäeleiset, klassisistiset hahmot, ja arkkitehtuurin vähäeleisyys on tarkkaan harkittua.

Meri-Rastilassa parhaan ehdotuksen teki Muuan Oy. Ehdotuksessa Fröbelin palikat talojen pohjat perustuvat selkeisiin ja tarkoituksenmukaisiin huoneistoihin, joissa on eläydytty tutkimaan, miten ne muuntuvat joustavasti elämän erilaisiin tarpeisiin.

Pohjois-Pasilassa paras oli Lassi Mustosen, Callisté Mastrandreasin ja Pasi Mänttärin ehdotus Proosa. Tuomaristo kuvaili ehdotusta hienoviritteiseksi ja herkäksi kaupunkipuukerrostaloksi.

Asumisen kehittäminen -kategorian voittajaksi valittiin ehdotus Kohtaamisten kaupunki, jonka olivat tehneet Helena Leino, Katja Maununaho, Kasmir Jolma, Markus Laine, Mikko Kyrönviita ja Ashley D. Penn. Tuomaristo piti ajatuksesta, että asuntoreformin ei tule kohdistua pelkästään itse asuntoon, vaan kattaa koko lähiympäristö. Tämä ehdotus laajentaa reformikilpailun tarkastelukulmaa ensin kokonaiseen kaupunginosaan, sitten kortteliin ja lopuksi asuntoon.

Tutustu tarkkoihin tekijätietoihin ja arvostelupöytäkirjaan kilpailukalenterissa.

Hae sivustolta: