Kaupunki uusiksi – nuorten arkkitehtien kiertävästä kaupunkisuunnitteluklinikasta tv-sarja

Sarjan aikana vieraillaan mm. suurissa alueellisissa keskuksissa
Jyväskylässä, Oulussa ja pääkaupungissa, joissa kaupunkien välinen
kilpailu, muuttoliike ja kaupan kehitys ovat sanelleet aivan uudet ehdot
keskustojen kehittämiselle ja täydennysrakentamiselle. Tiiviin kaupungin
vastapainona matka jatkuu maan raja-alueille, itään, pohjoiseen ja
saaristoon. Turismi ja luonnonvarat ovat luoneet pohjan paikkojen
identiteetille, riittävätkö nämä enää elävän kaupungin raaka-aineiksi?
Tv-sarjan tavoitteena on tuoda kaupunkisuunnittelu näkyväksi ja
vahvistaa kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia omaan ympäristöönsä.
Julkiset työskentelytempaukset voivat tuoda arkkitehtien työtä
näkyvämmäksi sekä rohkaista kaupunkilaisia vuoropuheluun
suunnittelijoiden kanssa. 

Uusi Kaupunki koostuu viidestä suunnittelutoimistosta ja yhdestä
kiinteistökehitysyhtiöstä. Uusia näkökulmia suunnitteluun tuodaan
ennakkoluulottomien osallistavien suunnittelumetodien kautta. Uusi
Kaupunki on järjestänyt suunnittelutyöpajoja Porissa ja Tampereella
vuonna 2013. Työpajojen tuloksiin voi tutustua osoitteessahttp://www.uusi-kaupunki.fi

“Suomalaiseen kaupunkisuunnitteluun kohdistuu yhä moninaisempia
vaatimuksia, joihin perinteisen kaupunkisuunnittelun keinoin on vaikea
vastata” kertoo Jussi Vuori, yksi nuorista arkkitehdeistä
suunnittelijakollektiivin takana. “Kiertävän arkkitehtuuriklinikan
avulla kannustamme kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä käyttämään
arkkitehtuuria keskustelun ja ongelmanratkaisun välineenä.”
Kaupunki uusiksi –sarjan jaksot kuvataan loppukeväästä ja alkusyksystä.
Ensimmäinen kiertomatkan pysähdys on Jyväskylässä 26.-28.3. Kuuden
jakson mittainen sarja lähetetään loppuvuodesta Ylen kanavilla. Ohjelman
juontaa Stradasta tuttu arkkitehtuuritoimittaja Jonni Roos, ohjaajina
toimivat Niina Mäkeläinen ja Anna Tulusto, ja vastaavana tuottajana
Jouni Tulonen.Julkaistu 18.3.2014
Takaisin

Hae sivustolta: