Kannelmäen eteläosan arkkitehtuurikilpailun voitto kahdelle ehdotukselle

Lehdistötiedote – Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Kannelmäen Halsuantien alueesta järjestetyn kutsukilpailun ensimmäinen palkinto jaettiin Arkkitehtitoimisto Huttunen–Lipasti–Pakkasen ehdotuksen ”Branle Maltese” ja Anttinen Oiva Arkkitehtien ehdotuksen ”Pihlaja” kesken.
Kilpailun tavoitteena oli löytää Kannelmäen Halsuantien ja Vetelintien ympäristöön laadukas täydennysrakentamisen ratkaisu, joka mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen ja samalla parantaa alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä.
Alueelta ollaan purkamassa Halsuantie 2:n ja 4:n toimistorakennukset ja myöhemmin mahdollisesti myös päiväkoti Tiuku. Purettavien talojen tilalle kaavaillaan uusia asuintaloja.
”Branle Maltesen” idea perustuu Kantelettarentietä ja Pelimannintietä reunustaviin kerrostaloihin, jotka rajaavat aluetta kaupunginmuurin tavoin. Talojen korkeudet vaihtelevat kolmesta kahdeksaan kerrokseen. Kerrostalojen länsipuolelle Halsuantien varteen on sijoitettu matalampia townhouse-tyyppisiä taloja, joiden pihanpuoleiset julkisivut on jaoteltu puurakenteisilla osilla. Lisäksi alueen keskiosassa olevien nykyisten kolmikerroksisten talojen katolle on ideoitu lisäkerrosta loft-asunnoille.
Myös ”Pihlajassa” suurin osa uusista rakennuksista sijoittuu Kantelettarentien ja Pelimannintien varteen. Tässä ehdotuksessa rakennukset muodostavat vaihtelevankorkuisia selkeärajaisia kortteleita. Ehdotus luo mielenkiintoisia ulkotiloja ja näkymiä sekä rajaa alueen keskellä olevan puistoalueen selkeämmin alueen sisäiseksi puistoksi. ”Pihlajassa” uutta rakentamista on sijoitettu myös junaradan varteen.
Alueen asemakaavan muutosta ryhdytään valmistelemaan voittaneiden ehdotusten pohjalta. Kaavan luonnos esitellään asukkaille todennäköisesti loppuvuodesta 2013.
– Suunnittelualue on luontevasti jaettavissa kahteen osaan, jolloin molempia ehdotuksia voidaan käyttää jatkosuunnittelun pohjana, alueen kaavoittaja, arkkitehti Anu Kuutti sanoo.
Kilpailun järjestivät Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin yliopisto, Vahanen Yhtiöt ja Rakennusosakeyhtiö Hartela. Kilpailuun palautettiin määräajassa kuusi ehdotusta.Lisätiedot:
arkkitehti Anu Kuutti, kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37154,
anu.kuutti(@)hel.fi
Lehdistökuvia ja arvostelupöytäkirja kaupungin aineistopankissa: http://aineistopankki.hel.fi/?cart=2717-ihglameibj&l=FI
—————————————–
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Viestintäyksikkö, Kansakoulukatu 3
PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 310 1673 (vaihde)
ksv.viestinta(@)hel.fi www.hel.fi/ksvLue lisääKannelmäen Halsuantie, palkittu ehdotus ”Branle Maltese”, Huttunen-Lipasti-Pakkanen
Kannelmäen Halsuantie, palkittu ehdotus ”Pihlaja”, Anttinen Oiva Arkkitehdit
Julkaistu 12.2.2013
Takaisin

Hae sivustolta: