Jyväskylä-mitali 2014 arkkitehti Ilkka Haliselle

Ilkka Halisen yleisöluennon otsikko on Intohimoa ja innovaatioita – 40 vuotta kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria Jyväskylässä. Yleisöluento järjestetään kaupungintalon juhlasalissa, Vapaudenkatu 32. Juhlasaliin on varattu 150 istumapaikkaa. Luento lähetetään myös suorana kaupungin www-sivulla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi -> linkki pääsivulta.Jyväskylä-mitali myönnetään erityisistä ansioista
Kaupunginvaltuusto on 24.10.1966 päättänyt Jyväskylä-mitalin perustamisesta tunnustukseksi erityisen merkittävistä ansioista Jyväskylän hyväksi. Mitalin sääntöjen mukaan ansiokkaaksi toiminnaksi katsotaan
1. poikkeuksellisen mittava panos Jyväskylän kaupungin luottamusmiehenä, viranhaltijana tai työntekijänä
2. yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka poikkeuksellisella tavalla on edistänyt Jyväskylän kaupungin aineellista tai henkistä kehitystä
3. teko, joka Jyväskylästä olevan tai syntyperäisen jyväskyläläisen suorittamana on tehnyt Jyväskylän nimeä tunnetuksi ja jolle annetaan erityinen arvo Jyväskylän kaupungin ulkopuolellakin.
Vuosittain voidaan myöntää vain yksi mitali. Kaupungin juhlavuosina niitä voidaan myöntää useampiakin. Mitali annetaan maaliskuun 22. päivänä. Poikkeustapauksissa mitali voidaan luovuttaa muulloinkin.
Mitalin myöntää kaupunginhallitus. Vuosina 1967–2013 on myönnetty kaikkiaan 25 mitalia, joista ensimmäinen myönnettiin akateemikko Alvar Aallolle ja vuoden 2013 mitali Mieskuoro Sirkoille.Ilkka Halinen on näkemyksellinen kaupunkisuunnittelun vaikuttaja
Vuoden 2014 Jyväskylä-mitali on myönnetty arkkitehti Ilkka Haliselle laajasta, pitkäaikaisesta ja yleistä tunnustusta saaneesta toiminnasta, joka poikkeuksellisella tavalla on edistänyt Jyväskylän kaupungin aineellista ja henkistä kehitystä. Hän on tehnyt Jyväskylän nimeä tunnetuksi toiminnalla, jolle annetaan erityinen arvo myös Jyväskylän kaupungin ulkopuolella.
Ilkka Halinen on tehnyt mittavan työn Jyväskylän kaupungin kaupunginarkkitehtinä, näkemyksellisenä kaupunkisuunnittelun vaikuttajana ja useiden organisaatioiden ja järjestöjen luottamushenkilönä, keskeisimmät ansiot tiivistettynä:
– Ensimmäinen paikallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa 2002
– 25 arkkitehtuurikilpailun valmistelu ja tuomarointi
– Arkkitehtuurin kansainvälisiä avauksia ja yhteistyötä
– Keskustakehittämisen pioneeri 1990-luvulla; valtakunnallisen Elävä kaupunkikeskusta ry:n valmistelevan hallituksen puheenjohtaja
– Jyväskylän kaupunkisuunnittelua 39 vuotta, josta vuodet 1995-2013 johtajana ja mm. kaupunkikuvan kehittämisestä vastaavana virkamiehenä
– Jyväsjärven ympäristö: Kuokkala, Lutakko, Mattilanniemi, Rantaväylä, Matkakeskus ja keskusta kaupunkirakenteen suuria muutoksia em. ajanjaksolla
Valtakunnallisia ja kansainvälisiä työryhmiä, luentoja, artikkeleita
– Luottamustehtäviä ja toimikuntiaMitalit
Ilkka Halinen kirjoitti ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta vuonna 1970. Hän valmistui arkkitehdiksi Tampereen Teknillisestä Korkeakoulusta vuonna 1981. Halinen työskenteli Kaupunkisuunnittelu Oy:ssä Helsingissä 1970-72 ja
Tapio Korpisaaren Arkkitehtitoimistossa Helsingissä 1973-74. Ilkka Halinen aloitti työskentelyn Jyväskylän kaupungin palveluksessa 1975 aluksi kaavoitusarkkitehtinä ja sittemmin apulaisasemakaava-arkkitehtinä, kaavoituspäällikkönä ja toimi kaupunginarkkitehtinä kaupunkisuunnittelun johdossa 1995-2013.
Luottamustoimissaan Halisella on ollut eripituisia puheenjohtajuuksia: Keski-Suomen Arkkitehdit SAFA, Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry., Valtion rakennustaidetoimikunta, varapuheenjohtaja, Kaupunkikuvatoimikunta.
Muita luottamusjäsenyyksiä Halisella on ollut muun muassa: Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuusto, SAFA:n kilpailuvaliokunta, Valtion rakennustaidetoimikunta, Kunnallisinsinöörit ja –arkkitehdit KIA:n hallitus, Taiteen keskustoimikunnan lastenkulttuurijaos, Valtion Taiteen Edistämiskeskuksen arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunta, Alvar Aalto seuran hallitus, Alvar Aalto –säätiön museotoimen johtokunta, Jyväskylä-seuran hallitus ja Kaupunkikuvatoimikunta.
Ilkka Halisen johdolla laadittiin Jyväskylään maamme ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vuonna 2002. Jyväskylässä on Ilkka Halisen vahvan panoksen ansiosta pidetty kotimaisia ja kansainvälisiä arkkitehtuurikilpailuja enemmän kuin missään muualla maamme pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
Halinen on toiminut noin 25 arkkitehtuurikilpailun tuomariston jäsenenä, mm. Ainola (1996), Jyväskylän Musiikki- ja taidekeskus (1997), Normaalikoulun ala-aste (2000), Jyväskylän Ylioppilastalon laajennus (2001), Samulinranta (2002), Mannila/Mlk (2003), Kivelänranta (2006), Cygnaeuspuisto (2007), Korkeakoskenlahti (2007), Keskustan päiväkoti (2008), Kivääritehtaan yrityspuisto (2009), Vaajakoski (2009), Kämärin alue, Varkaus, SAFAn valitsema tuomari (2009), Hämeenkatu (2010), Äijälänsalmi (2011), Äijälänrannan tornit (2011), Kangas (2011), Mattilanniemi (2012), Tampereen asemakeskus, kutsuttuna (2014).
Ilkka Halinen on osallistunut kansainväliseen arkkitehtuuriyhteistyöhön monien merkittävien arkkitehtien ja järjestöjen kanssa, muun muassa Ranko Radovicin ja International Federation for Housing and Planning -verkoston arkkitehtuurin kansainväliset kesäkoulut Jyväskylässä 1996 – 2006. Halisen aloitteesta Jyväskylään kutsuttiin maailmankuulu sveitsiläinen arkkitehti Peter Zumthor suunnittelemaan Harjunkulmaa 2002 – 2004. Arvostettu ruotsalaisarkkitehti Gert Wingårdh oli Jyväskylän Musiikki- ja taidekeskuksen juryn jäsen 1998 ja Wingårdhin kanssa Halinen on käynyt neuvotteluja Lutakontornista.
Ilkka Halinen on lisäksi osallistunut kansainvälisiin hankkeisiin ja yhteistyöhön: Cost 9 –projekti, Reaching Urban Quality 2000-2005, Potsdam –projekti (EU) Management of Regional Information System 1998-2000, Nordic City Network 2005-2009 ja Union of Baltic Cities, Urban Planning Commission 2009-2014.
Ilkka Haliselle on myönnetty Suomen Leijonan ritarikunnan ritarimerkki 2003 ja Suomen Leijonan Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 2012.
Yleisöluento: Intohimoa ja innovaatioita – 40 vuotta kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria Jyväskylässä
Kaupungintalon juhlasalissa on 27.1. klo 18 ainutlaatuinen tilaisuus kuulla noin tunnin kestävällä luennolla arkkitehti Ilkka Halisen kertomana Jyväskylän viime vuosikymmenien kaupunkisuunnittelusta.
Kaupungin johto luovuttaa Jyväskylä-mitalin Ilkka Haliselle tilaisuuden aluksi.
Luentoa on mahdollista seurata myös kaupungin www-sivujen kautta.Julkaistu 19.1.2015
Takaisin

Hae sivustolta: