Julkisivuteko-palkinnon 2020 saajat julki

Julkisivuteko-palkinnon 2020 saavat Huttunen-Lipasti Arkkitehdit, arkkitehti Satu Huuhka ja A-Insinöörit Suunnittelun Korjaussuunnittelun yksikkö. Kilpailussa oli tänä vuonna kolme sarjaa: Arkkitehtuuri, Tekniikka ja tutkimus sekä Korjausrakentaminen.

Folkhälsanin Gullkronan-talo, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit. Kuva: Marko Muttunen

Vuoden 2020 palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt julkisivurakentamista Suomessa. Arvostelussa julkisivuna tarkastellaan seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa.

Palkinnon kohteita valittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin sekä tekniikan ja tutkimuksen kannalta, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä ekologiseen ja elinkaaritehokkaaseen kestävyyteen.

Kuvassa oikealta vasemmalle: Mikko Tarri, A-Insinöörit; Risto Huttunen ja Santeri Lipasti, Huttunen-Lipasti Arkkitehdit; arkkitehti Satu Huuhka; Maritta Koivisto, Rakennustuoteteollisuus RTT ry; Toni Pakkala, Julkisivuyhdistyksen hallituksen pj; Riina Takala-Karppanen, Julkisivuyhdistyksen sihteeri.

Tuomaristo palkitsee:

1. Sarjassa ARKKITEHTUURI

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy on vuosien ajan suunnittelukohteissaan käyttänyt eri materiaalien ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Toimiston suunnittelutöissä on arkkitehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskohtien suunnitteluun on paneuduttu huolella ja myös usein innovatiivisesti pyritty ja onnistuttu kehittämään jotain uutta.

Toimistolla on useita uudis- ja korjausrakentamisen kohteita, sekä aluearkkitehtuurikilpailujen että korttelisuunnitelmien voittoja ja toteutuksia. Heidät on palkittu useilla palkinnoilla niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Kohteista mainittakoon mm.:
Helsingin Asumisoikeus Oy Kaanaankatu 6, Kumpulan Kiinteistöt Oy Kaanaanpiha 4 – Uudenlainen julkisivuratkaisu käyttäen innovatiivisesti muutamaa valkobetonielementtiä ja tiiltä.

Länsisatamankatu, Jätkäsaari – Kuitubetoniset pitsijulkisivut ja valkobetoniset eri pintakäsittelyin elävöitetyt julkisivut rajaavat ison asuinkorttelin kiinnostavalla tavalla.

Folkhälsanin Gullkronan-talo, Ruskeasuo, Helsinki – veistosmaisella muodolla ja tiilijulkisivujen arkkitehtuurilla on kapealle tontille saatu tehokkaasti näyttävä ja kiinnostava rakennus

2. Sarjassa TUTKIMUS JA TEKNIIKKA

Dosentti, tekniikan tohtori Satu Huuhka, arkkitehti SAFA

Satu Huuhka on jo pitkään tehnyt kansainvälisesti korkeatasoista korjausrakentamisen ja kiertotalouden tutkimusta Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Sadun tutkimuksessa yhdistyy niin arkkitehtoninen kuin tekninenkin osaaminen. Hän on suuntautunut jo diplomityönsä aikaan rakenneosien ja materiaalien kierrätykseen sekä uudelleenkäyttöön.

Sadun vuonna 2016 valmistunut väitöskirja tutki Suomen olemassa olevaan rakennuskantaan sitoutuneita resursseja sekä niiden hyödyntämispotentiaalia. Sen jälkeinen tutkimustyö on keskittynyt kestävään rakentamiseen sekä kiertotalouskysymyksiin. Satu on nykyisin kansainvälisesti verkostoitunut ja tunnustettu tutkija, joka on ollut pitkäjänteisesti mukana luomassa yhteistyötä arkkitehtuurin ja rakennetekniikan tutkimuksen välille.

Sadun viimeaikaisiin meriitteihin kuuluvat kansainvälisten tutkimuskonsortioiden kokoaminen Circuit ja ReCreate -tutkimuksiin sekä tutkimustoiminta Karlsruhe Institut für Technologiessa. Lisäksi Satu on aikoinaan palkittu Julkisivuyhdistyksen arkkitehtiopiskelijoille suunnatussa Kerrostalon korjauksen -ideakilpailussa vuonna 2008.

3. Sarjassa KORJAUSRAKENTAMINEN

A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Sisä-Suomen korjaussuunnittelun yksikkö

A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n Korjaussuunnittelun yksikkö on jo hyvin pitkään ollut luomassa toimivaa, asukkaat huomioon ottavaa korjausprosessipolkua taloyhtiöille aina kuntotutkimuksesta valmiiseen julkisivu- ja parvekekorjaukseen asti.

Sen lisäksi, että A-Insinöörit on tunnetusti haluttu taloyhtiöiden kumppani, toimivasta korjaushankkeen hallinnasta kertoo mm. se, että heidän korjauskohteensa on ollut lähes joka kerta palkintosijoilla Julkisivuyhdistyksen järjestämän Julkisivuremontti-kilpailun alusta lähtien niin Pirkanmaalla kuin pääkaupunkiseudulla.

Kilpailun perusteluissa on poikkeuksetta nostettu esiin heidän asukkaat huomioonottava, kokonaisvaltainen prosessi. Lisäksi yksikkö on ollut erittäin kiinteästi mukana Julkisivuyhdistyksen toiminnassa sen alusta lähtien. He ovat olleet ideoimassa tutkimusaiheita sekä osallistuneet lähes kaikkiin yhdistyksen tutkimushankkeisiin tarjoten niihin laajaa asiantuntemustaan. A-Insinöörien Sisä-Suomen korjausyksikön yksikönjohtajana toimii Mikko Tarri.

Julkisivuteko-palkinto

Palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Julkisivuteko-palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta. Samalla voidaan arvioida ja palkita julkisivuihin liittyvää suunnittelua, tutkimusta, kehitystä ja toteutusta niin uudis- kuin korjausrakentamisen näkökulmalta. Palkittavana voi olla esimerkiksi rakennettu kohde, tutkimus, innovaatio tai korjausmenetelmä tai -tapa. Palkinto voidaan myöntää myös ns. elämäntyöpalkintona henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

Julkisivuteko 2020 -palkinnon tuomariston puheenjohtajana toimi Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, tekniikan tohtori Toni Pakkala ja jäseninä arkkitehti SAFA Henna Helander, johtava asiantuntija, Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala ja SAFAn puheenjohtaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, päätoimittaja, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu, johtava asiantuntija Ramboll Finland Oy, Julkisivuyhdistyksen sihteeri Riina Takala-Karppanen, freelancer-toimittaja, Viestintäpalvelu Kahvimaa Oy.

Julkisivuteko palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997 ja sen jälkeen palkinto on jaettu aiemmin viisi kertaa yhdeksälle eri toimijalle. Kilpailun järjestää ja palkinnon myöntää Julkisivuyhdistys ry.

Lisätietoja: julkisivuyhdistys.fi

Hae sivustolta: