Julkiset hankinnat yhä tärkeämpiä muotoiluyrittäjille

Tiedot käyvät ilmi Ornamon ja EK:n huhtikuussa julkaistavasta toimialaselvityksestä, jossa käsiteltiin julkisten
hankintamarkkinoiden toimivuutta ja merkittävyyttä muotoilualan yrityksille. Kyselyt toteutettiin syksyllä 2013.
”Muotoiluajattelu lähtee käyttäjän tarpeista, joten olisi myös kuntien ja kuntalaisten etu saada muotoilijoita parantamaan
ja tehostamaan palvelujaan asiakaslähtöisesti”, toteaa Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.
Heinänen osallistuu tiistaina 25.3. Tampereella suunnittelujärjestöjen Laatua suunnitteluhankintaan! -seminaariin, jossa käydään vuoropuhelua alueen kuntien tilaajien kanssa mm. uudistuvasta hankintalaista. “Uudistuksen myötä
pk-yritysten mahdollisuus osallistua merkittäviin julkisiin tarjouskilpailuihin helpottuu. Tämä on hyvä uutinen myös muotoilualalle, joka on pienyritysvaltaista”, Heinänen sanoo.
Ornamon kyselytutkimukset osoittavat, että yritysten arviot julkisten hankintojen toimivuudesta eivät ole mairittelevia. Hankintamenettelyn valinta sai muotoilualan yrityksiltä matalat pisteet. Vaikka hankintalain mukaan olisi käytettävä
ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä, avoimen hankintamenettelyn yleisyys saattaa tutkimuksen mukaan olla julkisissa hankinnoissa yhtenä välillisenä syynä tarjouspyyntöjen heikkoon tasoon.
Teollisuustaiteen liitto Ornamon mielestä kilpailullinen neuvottelumenettely soveltuisikin muotoilualalle paremmin, sillä se tukee vuorovaikutusta tilaajan ja muotoiluyrityksen välillä ja siten uuden tiedon, teknologian ja toimintamallien
saamista julkiselle sektorille.Lisätiedot:
Salla Heinänen, puh. 043 211 0755salla.heinanenornamo.fiLaatua suunnitteluhankintaan! -seminaarikiertueen järjestävät Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry
. Julkaistu 21.3.2014
Takaisin

Hae sivustolta: