Hae mukaan nuorten ammattilaisten KIRA-Akatemiaan!

KIRA-Akatemia on kasvualusta rakennetun ympäristön tulevaisuuden tekijöille.

KIRA-Akatemia on KIRA-Foorumin eli Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin  jäsenilleen tarjoama koulutusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda yhteen alan eri sektoreilla työskenteleviä nuoria ammattilaisia sekä perehdyttää heidät kiinteistö- ja rakentamisalan kokonaisuuteen. Akatemia on tarkoitettu toimialan nuorille ammattilaisille, joilla on alle kymmenen vuotta työkokemusta.

Ohjelman aikana käydään kattavasti läpi toimialan nykytilan ja tulevaisuuden haasteet eri sektoreiden näkökulmista. Lisäksi ohjelma tutustuttaa akatemialaiset monipuolisesti kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioihin ja tehtäviin.

KIRA-Akatemiassa kiinnitetään erityistä huomiota alan kehittämishaasteisiin ja -mahdollisuuksiin. Niitä tunnistetaan mm. tutustumalla kiinnostaviin organisaatioihin sekä ryhmissä tehtävän harjoitustyön kautta.

Hae mukaan KIRA-Akatemiaan 15.6. mennessä

Vuoden 2022 KIRA-Akatemian osallistujat valittaan hakemusten ja motivaatiokirjeiden perusteella. Ohjelma on osallistujille maksuton, mutta osallistuja ja hänen työnantajansa vastaavat tarvittavista matkoista, mahdollisista majoituksista sekä käytetystä työ- ja vapaa-ajasta.

Akatemian vuosikurssin enimmäiskoko on 15 henkilöä.

Lue lisää KIRA-Akatemia 2022 -ohjelmasta ja hae mukaan!

KIRA-Akatemian koordinoi RIL ry.

KIRA-foorumin muodostavat viisitoista kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä, joista yksi on Suomen Arkkitehtiliitto. KIRA-foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä, kertoo alan yhteisistä näkemyksistä ja linjauksista, järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja käynnistää tavoitteidensa toteutumista edistäviä erillisprojekteja. KIRA-foorumi kehittää myös alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen.

Hae sivustolta: