Gullkrona – seniorikerrostalon suunnittelukilpailu ratkesi

Huttunen–Lipasti–Pakkanen Arkkitehdit on voittanut kutsukilpailun ikäihmisille tarkoitetun kerrostalon suunnittelusta. Samfundet Folkhälsan ja Bostads Ab Gullkrona järjestivät kilpailun yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.
Kilpailualue rajautuu Mannerheimintiehen, Kiskontiehen, Koroistenkujaan ja Tilkanviertoon siten, että myös katujen rajaaman alueen eteläpuolella oleva kolmiomainen puistoalue on osa suunnittelualuetta. Alueen pohjoispuolella on
Arkkitehtitoimisto Erkki Valovirta Oy:n suunnittelema Seniorhuset.
Kilpailun tavoitteena on löytää asemakaavamuutoksen ja toteutuksen pohjaksi kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen, paikan merkityksen huomioon ottava sekä taloudellisesti toteutettavissa oleva suunnitelma. Erityistä oli kiinnitettävä huomiota kaupunkikuvaan sekä Seniorhusetin ja uudisrakennuksen yhdessä muodostamaan kokonaisuuteen.
Ehdotuksesta todettiin arvostelussa mm. seuraavaa: ”Ehdotuksen kaupunkikuvallinen ote on erittäin tarkoin punnittu. Massoittelu ottaa huomioon eri lähestymissuuntien näkymät ja reagoi niihin hienolla tavalla. Rakennus hahmottuu ennen muuta korkeatasoisena kantakaupunkimaisena asuinrakennuksena, ei niinkään palvelutalona. Aukotus on kaunista ja tiilen ominaisluonnetta kunnioittavaa. Rakennuksen kapea runko mahdollistaa asuntojen laadukkaan kehittämisen ja toteutuksen. Valoisat porrashuoneet kannustavat liikkumiseen. Ehdotus on erittäin kehityskelpoinen.
Voittaneen ehdotuksen ”CoolKrona” tekijöinä olivat arkkitehdit SAFA Risto Huttunen, Santeri Lipasti, Pekka Pakkanen ja Uula Kohonen sekä avustajina Mikko Blomberg, Essi Wallenius, Petri Herrala, Mikael Sauren ja Matias Saresvuo. Pienoismallin laati Satoshi Ohtaki.
Muut kutsutut olivat: Arkkitehtitoimisto HMV, Huttunen-Lipasti-Pakkanen arkkitehdit, Kirsti Sivén & Asko Takala arkkitehdit, Nyréns arkitektkontor Ruotsista ja Playa arkkitehdit.Lue lisääJulkaistu 10.1.2013
Takaisin

Hae sivustolta: