Guggenheim Helsingin arkkitehtuurikilpailuun lähetettiin 1715 työtä

Guggenheim Helsinki -museosta järjestettävän avoimen, kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ensimmäiseen vaiheeseen jätettiin kaikkiaan 1 715 työtä. Kilpailuun jätettyjen töiden määrä on suurin koskaan tämänkaltaisessa kilpailussa. Vuonna 2002 Gizan suuresta egyptiläisestä museosta järjestettyyn kilpailuun osallistui 1 557 työtä. Helsingin tähän asti suurin, vuonna 2012 keskustakirjastosta järjestetty kilpailu puolestaan keräsi 544 ehdotusta.
Kaksivaiheisen kilpailun ensimmäinen vaihe oli avoin kaikille arkkitehdeille ja siihen saivat osallistua niin yksittäiset arkkitehdit kuin useamman henkilön muodostamat tiimit. Ensimmäisen vaiheet työt tuli jättää kilpailuun nimettöminä 10. syyskuuta mennessä. Kilpailuun osallistuttiin kaikkiaan 77 maasta. Eniten osallistujia oli Yhdysvalloista, Italiasta, Suomesta, Britanniasta, Ranskasta ja Japanista. Tämä käy ilmi osallistujien vapaaehtoisesti ilmoittamista taustatiedoista, joita saatiin 70 prosentilta osallistujista.
”Toivoimme Guggenheim Helsinki -museon arkkitehtuurikilpailun houkuttelevan niin tunnettuja kuin tuntemattomia arkkitehtejä kaikkialta maailmasta pohtimaan, millainen olisi uuden vuosisadan museo ja miten se voisi luoda puitteet kansainväliselle ajatustenvaihdolle arkkitehtuurista ja sen perinteistä, kaupunkikulttuurista, julkisista rakennuksista ja tulevaisuuden kaupungista”, sanoo Solomon R. Guggenheim -säätiön johtaja Richard Armstrong. ”Olemme erittäin vaikuttuneita kilpailun saamasta ennennäkemättömän innostuneesta vastanotosta. Tulemme yhdessä yleisön kanssa käymään työt perusteellisesti läpi seuraavien kuukausien aikana.”
Kilpailu julkistettiin 4. ja 5. kesäkuuta Helsingissä ja Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa järjestetyissä tilaisuuksissa. Guggenheim Helsinki -arkkitehtuurikilpailu on ensimmäinen Guggenheim-säätiön koskaan järjestämä avoin kilpailu. Se jatkaa säätiön nimekästä arkkitehtuuriperinnettä, johon lukeutuvat Frank Lloyd Wrightin ja Frank Gehryn suunnittelemat museorakennukset sekä Atelier Bow-Wow’n Guggenheim BMW Labia varten suunnittelema uniikki, liikuteltava hiilikuiturakennelma. Guggenheim BMW Lab vei säätiön taidekasvatusohjelman New Yorkin, Berliinin ja Mumbain kaduille ilmaisohjelman ja kaupunkikulttuuriin liittyvien hankkeiden muodossa.
”Kilpailun saama vastaanotto on ollut suurenmoinen. Olemme erittäin vaikuttuneita kilpailutöistä kuvastuvasta paneutumisesta ja omistautumisesta”, toteaa Malcolm Reading, kilpailua hallinnoivan lontoolaisen Malcolm Reading Consultants -toimiston toimitusjohtaja. ”Suomen korkealuokkainen designperinne, Guggenheim-säätiön vankkumaton sitoutuminen hankkeeseen ja kilpailutontin ainutlaatuinen sijainti meren äärellä tekevät tästä projektista erityisen kiinnostavan ja ovat inspiroineet arkkitehtejä hyvin erilaisista kulttuuritaustoista.”
”Suomen designhistorian ja avointen arkkitehtuurikilpailujen perinteen valossa on upeaa, että Helsinki on tämän kansainvälisen keskustelun ytimessä”, sanoo Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. ”Uskomme, että niin Suomesta kuin ulkomailta kilpailuun lähetetyt työt kertovat meille paljon arkkitehtuurin muutosvoimasta.”Tuomariston työskentely
Kilpailun riippumaton, 11-henkinen tuomaristo kokoontuu Helsinkiin marraskuun alussa arvioimaan ensimmäisen vaiheen työt ja valitsemaan kuusi kilpailun toisen vaiheeseen jatkavaa finalistia. Guggenheimin, Suomen valtion, Helsingin kaupungin ja Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n asettamaan tuomaristoon kuuluu aktiivisesti toimivia ja yliopistoissa opettavia arkkitehteja, taidemaailman edustajia sekä paikallisia kaupunkisuunnittelun, kaupunkikulttuurin, ympäristöasioiden ja politiikan asiantuntijoita.
Kilpailijoiden tehtävänä oli laatia innovatiivinen ja luova ehdotus, joka ottaa huomioon Helsingin historiallisen keskustan, Eteläsataman ja kaupunkiympäristön asettamat vaatimukset sekä kuvastaa pohjoismaisia arvoja. Kilpailutyöt käsitellään nimettöminä ja niiden arvioinnissa painotetaan kilpailun tehtävänannon mukaisesti arkkitehtonista suunnittelua, suhdetta museotonttiin ja kaupunkikuvaan, käytettävyyttä, kestävää suunnittelua (mukaan lukien materiaalivalinnat) sekä toteuttamiskelpoisuutta.
”Kilpailun saama vastaanotto on osoitus arkkitehtuurin ainutlaatuisesta kyvystä innoittaa mielikuvitusta ja edistää jatkuvaa julkista keskustelua siitä, millaisia haluamme kaupunkiemme ja rakennetun ympäristömme olevan”, sanoo professori Mark Wigley, tuomariston puheenjohtaja ja Columbian yliopiston arkkitehtuurin, suunnittelun ja rakennusperinnön koulutusohjelman entinen dekaani. ”Tuomareina meillä on etuoikeutettu asema arvioida kilpailutöitä ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia Helsingille ja museoarkkitehtuurille yleensä.”Toisen vaiheen töiden julkistaminen
Kilpailun toiseen vaiheeseen valitut työt julkistetaan Helsingissä 2. joulukuuta 2014 järjestettävässä mediatilaisuudessa. Euroopan Unionin hankintasäädösten mukaisesti toiseen vaiheeseen valitut arkkitehdit tai tiimit tullaan nimeämään, mutta nimiä ei tulla yhdistämään yksittäisiin ehdotuksiin. Toiseen vaiheeseen päässeet arkkitehdit vierailevat museotontilla joulukuussa. Viimeistellyt ehdotukset on jätettävä maaliskuussa 2015.Julkaistu 17.9.2014
Takaisin

Hae sivustolta: