Gallup: Akavalaiset valmiita tekemään entistä pidempiä työuria

Akavalaisten aikeet siirtyä työeläkkeelle ovat siirtyneet vuosien aikana tasaisesti myöhemmäksi. Aiottu eläkeikä on siirtynyt vuodesta 2010 vuoteen 2013 jopa 0,7 vuotta. Muut kuin akavalaiset palkansaajat aikoivat jäädä eläkkeelle tasan 63-vuotiaina.
Vaikka valmius työskennellä pidempään on lisääntynyt, on 65 prosenttia akavalaisista ja 75 prosenttia muista palkansaajista sitä mieltä, että vanhuuseläkkeen alaikärajaa ei pitäisi nostaa 65 vuoteen.
– Keskustelu työurien pidentämisestä on selvästi hämmentänyt palkansaajia. He ovat valmiita jatkamaan työuriaan yli 63-vuotiaiksi, mutta pakko pelottaa useita, toteaa johtaja Pekka Piispanen. Hän on tulevissa työura- ja eläkeneuvotteluissa Akavan pääneuvottelija.
Vastaajilta kysyttiin myös, kuinka he jaksaisivat pitempään työelämässä. Sekä akavalaisista että muista palkansaajista suurin osa piti tärkeimpinä seikkoina, että vaikutusmahdollisuudet omaan työhön lisääntyvät, työajat ja työn tekemisen muodot muuttuvat joustavammiksi etenkin työurien loppupäässä ja tunne työpaikan säilymisestä on turvattu.
– Vastauksista voi päätellä, että erityisesti vielä työelämässä oleviin, yli 50-vuotiaisiin kohdistetut työelämän parannukset voivat pidentää työuria. Eläkepäätöksiä tehtäessä on siis erityisen tärkeätä muistaa, että pelkkä eläkeiän nostaminen ei ratkaise työura- ja eläkeongelmia. On ehdottoman tärkeää, että teemme työssä jaksamiseen liittyviä ratkaisuja. Tämä koskee varsinkin koulutettuja palkansaajia, jotka tekevät henkisesti kuormittavaa työtä ja jatkuvasti enemmän viikoittaista ylityötä, Piispanen muistuttaa.
Akavalaiset ovat valmiita tekemään pidempiä työuria eläke-etujen säilyttämiseksi ennallaan. Muut kuin akavalaiset turvaisivat eläke-etuja korottamalla työeläkemaksuja.
Akavalaisia työeläkeasenteita on selvitetty kolme kertaa vuosina 2007–2013. Tällä kertaa tarkoituksena oli selvittää myös muiden kuin akavalaisten käsityksiä ja mielikuvia nykyisestä työeläkejärjestelmästä ja eläkkeelle jäämisestä. Tutkimus tehtiin viime kesäkuussa ja siihen osallistui 1149 Akavana jäsenliittoihin kuuluvaa 25–64-vuotiasta vastaajaa. Vertailuaineistoon osallistui 1068 samanikäistä ei-akavalaista palkansaajaa kaikista työntekijäryhmistä.
Kyselyn yhteenveto on osoitteessa http://www.akava.fi/elakeasenteetLisätietoja:
Johtaja Pekka Piispanen, yhteiskuntapolitiikka, puh. 040 544 0302
Johtaja Maria Löfgren, työelämä, puh. 040 568 2798
Tutkija Päivi Soikkeli, puh. 040 527 3251Julkaistu 29.10.2013
Takaisin

Hae sivustolta: