FROM BORDER TO HOME – SUOMEN PAVILJONKI, 15. LA BIENNALE DI VENEZIA 28.5. –27.11.2016

”We believe that the advancement of architecture is not a goal in itself but a way to improve people’s quality of life.”
Alejandro Aravena, Venetsian 15. kansainvälisen arkkitehtuubiennaalin pääkuraattori, lainaus kuraattorin kiteytyksestä
”Today, Europe’s challenge is less about building new cities than about transforming existing ones to create a more balanced and inclusive society. In this context, architecture must regain its capacity to shape not just the design of buildings, but also the design of social solutions. By combining these two capacities, architecture can help crystallize the principles of better housing.”
Marco Steinberg, Suomen paviljongin näyttelyn kuraattori, lainaus kuraattorin kiteytyksestä
Alejandro Aravenan kuratoiman Venetsian 15. kansainvälisen arkkitehtuuribiennaalin teemana on Reporting from the Front. Aravena on asettanut biennaalin tavoitteeksi avata yleisölle uusia näkökulmia yhteiskunnan moninaisiin haasteisiin tarjoamalla nähtäväksi sarjan esimerkkejä, joissa arkkitehtuurin näkökulma on merkittävällä tavalla vaikuttanut ihmisten elämän laatua parantavien ratkaisujen löytämisessä.
Aravena toteaa että rakennetun ympäristön laadun parantaminen on haaste, jolla on monta ulottuvuutta. Hän haastaa biennaalin kansallisten paviljonkien näyttelyt tarkastelemaan arkkitehtuuria laajasti näkökulmasta, joka käsittää paitsi sen kulttuurisen ja taiteellisen ilmaisun myös sen sosiaalisen, poliittisen, taloudellisen ja ympäristön kestävyyteen liittyvät ulottuvuudet.
Marco Steinbergin kuratoima Suomen paviljongin näyttely From Border to Home vastaa Aravenan teemaan esittelemällä Arkkitehtuurimuseon syksyllä 2015 yhteistyössä Suomen arkkitehtiliitto SAFAn kanssa järjestämän Rajalta kotiin -suunnittelukilpailun tuloksia. Kilpailulla haettiin ratkaisuja turvapaikan hakijoiden väliaikaisen majoituksen järjestämiseen tavalla, joka tukee heidän kykyään osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan luomalla rakenta- van lähtökohdan kotouttamisen kokemukselle. Kilpailusta ja sen tavoitteista ja tuloksista on kerrottu laajemmin museon julkaisemassa tiedotteessa.
From Border to Home -hanke muodostuu kokonaisuudesta, joka käsittää paitsi suunnittelu- kilpailun ja näyttelyn, myös biennaalin aikana järjestettyjen keskustelutapahtumien sarjan ja kuratoidun blogin, joka tarjoaa mahdollisuuden laajentaa aiheeseen liittyvää keskustelua ja siihen osallistumista. Hankkeen tavoitteena on tarjota alusta keskustelulle ajankohtaisesta aiheesta, joka koskettaa merkittävällä tavalla koko Eurooppaa. Turvapaikanhakijoiden väliai- kaisen asumisen järjestämiseen liittyvät kysymykset avaavat uuden näkökulman asumisen, tasa-arvon ja monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin laajemminkin tekemällä näkyväksi haasteet, jotka ovat olleet läsnä jo ennen kuin turvapaikanhakijoiden määrän nopeasti kasvoi syksyllä 2015 yli kymmenkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Näyttelyssä tarkastel- laan aihetta Suomen kokemuksen tarjoaman linssin kautta. Maahan- ja maastamuutto ovat kautta aikojen merkittävällä tavalla muokanneet yhteiskuntaa ja ovat keskeisellä tavalla paitsi luoneet identiteettiä myös vaikuttaneet yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.
From Border to Home -blogi avautuu 25.4.2016 osoitteessa: http://www.frombordertohome.fi.
Näyttelyn on kuratoinut arkkitehti Marco Steinberg. Komissaarina toimii Arkkitehtuuri- museon johtaja Juulia Kauste. Näyttelyn ja ohjelmiston on tuottanut Arkkitehtuurimuseo yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Kokonaisuus toteutetaan Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.
Alejandro Aravenan teemaan tarjoavat oman pohjoismaisen näkökulmansa myös Pohjoismaisen paviljongin näyttely In Therapy: Nordic Countries Face to Face joka on Ruotsin, Suomen ja Norjan arkkitehtuurimuseoiden yhteistuotanto, sekä arkkitehtitoimisto Holmén Reuter Sandmanin osuus biennaalin päänäyttelyssäSuomen paviljonki
Alvar Aallon suunnittelema Suomen paviljonki täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Alunperin väliaikaiseksi suunniteltu rakennus on nykyään arvostettu historiallinen suojelukohde.
Esivalmitetuista puurakenne-elementeistä rakennettu paviljonki, jonka tehtäväksi oli annet- tu toimia suomalaisen kulttuuriin ja taiteen linkkinä ja kohtaamisen paikkana kansainvälisen kulttuurin kentässä Venetsian kansainvälisessä taidebiennaalissa vuonna 1956 on erinomainen esimerkki siitä, kuinka väliaikaisiksi suunnitelluista rakenteista saattaa hyvinkin tulla pysyviä kiinnekohtia. Paviljonki ilmentää myös arkkitehtuurin roolia monikulttuurisen kansainvälisen vuorovaikutuksen mahdollistajana ja siihen liittyvien rakenteiden luojana.Suomen paviljongin From Border to Home –blogihttp://www.frombordertohome.fiArkkitehtuurin tiedotuskeskuksen Venetsia-sivuthttp://www.archinfo.fi/venetsian-biennaali/ (suomeksi)http://www.finnisharchitecture.fi/venice-biennale/ (englanniksiJulkaistu 25.4.2016
Takaisin

Hae sivustolta: