FISE valmistelee uusia pätevyyskriteereitä

Uudistuksessa suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat muuttuvat. Uudet luokat ovat vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. FISE tulee perustamaan pätevyydet tavanomaisen, vaativaan ja poikkeuksellisen vaativaan luokkaan. Tavoitteena on saada kriteerit valmiiksi mahdollisimman pian ja niiden mukainen hakuprosessi käyntiin huhti-toukokuussa. Tiedotamme FISEn ja sihteerijärjestöjen www-sivuilla etenemisestä.
Pätevyyden määräytymisperusteet eivät lakimuutoksen myötä muutu. Jatkossakin pätevyys muodostuu riittävästä koulutuksesta ja kokemuksesta suhteessa suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuuteen. FISE-pätevöityneet ovat tietojensa ja taitojensa lisäksi sitoutuneet noudattamaan FISEn eettisiä ohjeita.
Haluamme varmistaa nykyisten FISE-pätevöityneiden ammatinharjoittamisen ja pätevyyksien jatkumisen. 28.2. – 30.5.2015 päättyvien pätevyyksien voimassaoloaikaa jatketaan 31.5.2015 saakka. Tästä toimenpiteestä ei aiheudu lisätehtäviä tai kuluja pätevyyden haltijoille. Muutokset rekisteriin tehdään FISEn toimistolla.
Nykyiset pätevyydet säilyvät rekisterissä voimassaolonsa ajan ja ns. vapaaehtoisia, markkinalähtöisiä pätevyyksiä voi hakea normaaliin tapaan tälläkin hetkellä.Lisätietoja: Toimitusjohtaja Marita Mäkinen, 050 574 5099Julkaistu 23.2.2015
Takaisin

Hae sivustolta: