FISE: Pätevyydet parantavat rakentamisen laatua

FISE:n tiedote 18.9.2012:
Rakennusalan pätevyyksistä huolehtiva FISE Oy on myöntänyt syksyyn 2012 mennessä jo 10 000 henkilöpätevyyttä. ”Vajaassa kymmenessä vuodessa tilanne on kehittynyt ilahduttavasti. Osaaminen on pääsääntöisesti hyvällä tasolla”, toimitusjohtaja Klaus Söderlund sanoo.
Vuonna 2003 toimintansa aloittanut FISE toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet, kokoaa ne rekisteriin ja varmistaa näin osaltaan rakentamisen laatua. FISE kehittää ja ylläpitää kansallista pätevyysrekisteriä, josta löytyvät pätevät toimijat niin rakennuttajien, työnantajien, kansalaisten kuin rakennustarkastuksenkin käyttöön.
Pätevyysrekisteri on kasvanut kymmenessä vuodessa vauhdikkaasti. Rekisteristä löytyy noin 95 eri ammattinimikettä betonilaboranteista pääsuunnittelijoihin. Kärjessä ovat määrällisesti työnjohtajat, arkkitehdit, rakenteiden suunnittelijat, rakennuttajat ja valvojat.
Tänä syksynä rikottiin 10 000 henkilöpätevyyden maaginen raja. ”Voimme sanoa, että pätevyyksien käyttöönotto on nostanut rakentamisen tasoa Suomessa. Ilman järjestelmää tilanne olisi laadullisesti varmasti heikompi”, Söderlund sanoo.
Rekisterissä olevia ammattilaisia ohjaavat eettiset ohjeet. Päteväksi todetut henkilöt ovat sitoutuneet korkeisiin ammatillisiin vaatimuksiin, rehellisyyteen ja hyvän rakentamistavan mukaiseen toimintaan. Järjestelmään liittyy myös sanktiojärjestelmä, jonka mukaan henkilö voi saada huomautuksen tai hänen pätevyytensä voidaan peruuttaa määräajaksi tai kokonaan. Tekemistä riittää
Pätevyysrekisterissä riittää kasvupotentiaalia. Suuri pätevyysjoukko on tulossa muun muassa energiatodistusten antajista. Osana valtakunnallisia kosteus- ja hometalkoita rekisteriin halutaan pätevyydet myös rakennusten kuntoarvioijille.
Oman haasteensa tuovat noin miljoona suomalaista omakotitaloa, joissa pätevyysjärjestelmää ei ole toistaiseksi saatu toimimaan. Syynä on pientalojen rakennuttamisen kertaluonteisuus, ja kansanperinnekin, jonka mukaan jokaisen suomalaismiehen pitää osata rakentaa perheelleen hirsitalo. Kiristyvien määräysten mukainen lähes nollaenergiatalon suunnittelu ja rakentaminen edellyttävät kuitenkin tänä päivänä uutta pätevyyttä.
”Kertarakennuttajilla ei ole aina riittävää tietotaitoa eikä tahtoa panostaa pätevään suunnitteluun, työnjohtoon ja valvontaan. Tälle sektorille meillä olisi jatkossa kova hinku. Kun homma lähtee toimimaan, pätevyysmäärät moninkertaistuvat”, Söderlund toteaa.
Kasvavan pätevyysaukon muodostavat niin ikään putkiremontit. ”Rakennuslain uudistuksen myötä ympäristöministeriö saanee entistä kattavammat valtuudet antaa tiukempia pätevyysmääräyksiä myös tällä rintamalla, joten odotukset ovat korkealla.”
Söderlund sanoo, että rakentaminen on ollut Suomessa ylipäätään varsin sääntelemätöntä muuhun yhteiskunnan toimintaan verrattuna. Ensimmäinen ryhtiliike saatiin aikaan vasta vuonna 2000, jolloin tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslaki. FISEn vapaaehtoinen järjestelmä on syntynyt lähinnä isompien rakennuttajien vaatimuksista.
”Tilanne kehittyy nyt oikeaan suuntaan. Paineita pätevyyksien kehittämiseen tulee luonnollisesti myös Euroopan unionista, jonka jäsenmaista löytyy hyvinkin erilaisia käytäntöjä laidasta laitaan.” Julkaistu 20.9.2012
Takaisin

Hae sivustolta: