Finlandiapriset för arkitektur 2022 går till den grundläggande renoveringen av Jyväskylä universitets bibliotek

Filmskaparen Klaus Härö har utsett den grundläggande renoveringen av Jyväskylä universitets bibliotek till mottagare av årets Finlandiapris för arkitektur. Tack vare renoveringen planerad av arkitekt Ari Sipinen har biblioteket från 1970-talet fått ett nytt liv, med respekt för det gamla. Priset delas ut av Finlands Arkitektförbund SAFA.

Jyväskylän yliopiston Lähde-kirjasto. Kuva: Petteri Kivimäki

Byggnaden utstrålar respekt

Klaus Härö framhäver i sin motivering den respekt för det ursprungliga biblioteket och besökarna som byggnaden utstrålar.

”Med pietet och grundlighet har man satt sig in i vilken funktion objektet en gång i tiden har haft och hur, samt hur det kunde fungera också i framtiden. Det gamla har inte sprängts bort och skrotats, men inte heller romantiserats okritiskt bara för att det råkar tilltala ens egen smak”, säger Klaus Härö.
”Man har respekterat, men också vågat göra modiga förändringar. Ett barn av sin tid, som är en del av ett värdefullt byggnads- och stadslandskap, väcks upp till ny glans genom en grundläggande renovering där det gamla med eftertanke har anpassats till en ny tid.”

Idén med lokalerna och färgerna bevarades

Ansvaret för renoveringsplaneringen av byggnaden, som designades av arkitekt Arto Sipinen och blev klar 1974, överläts till arkitektens son, Ari Sipinen (Arkkitehtitoimisto Sipinen), och Merja Kiviranta (BST Arkkitehdit) stod för lokal- och inredningsplaneringen.

”Byggnader från 1970-talet bör absolut inte rivas. Genom lyckad planering och modifiering av lokalerna går det utmärkt att anpassa dem till moderna behov”, betonar Ari Sipinen.

Kuva: Riikka Mäkipelkola

 

”Hustekniken i den över 45 år gamla byggnaden var onekligen föråldrad. Även behoven hos byggnadens användare, Jyväskylä universitet, har förändrats under årtiondenas lopp. Allt förnyades, utom betongstommen och vissa skyddade inre glasväggar och tegelväggar”, berättar Sipinen.

Färgerna i biblioteket som tidigare var känt som ”gula biblioteket” bevarades: basfärgerna gult, svart, vitt, blått och rött upprepas i lokalerna. Nya mötes- och arbetslokaler byggdes för studerande och personal. Våningarna som tidigare hade fungerat som bokförråd anslöts utrymmesmässigt till våningarna ovanför genom att skapa nya öppningar mellan våningarna. Även takfönstren förnyades fullständigt.

Förutom Jyväskylä universitets bibliotek var de övriga kandidaterna till Finlandiapriset i arkitektur Serlachius konstbastu och Jätkäsaaren koulu.

Kuva: Joonas Lampinen

Finlandiapriset i arkitektur och jurymedlemmarna

Finlandiapriset i arkitektur delas ut för planering eller renoveringsplanering av en byggnad eller byggnadsgrupp, som blivit klar under de senaste tre åren. Priset kan också delas ut till antingen en finländsk eller en utländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats i Finland eller till en finländsk arkitekt eller arkitektbyrå för ett arbete som planerats utomlands.

Den som utser mottagaren av Finlandiapriset i arkitektur är en påverkare som har blivit känd som expert inom någon annan bransch än arkitekturen. Domaren utser mottagaren bland de objekt som valts ut av juryn. Syftet med priset är att öka uppskattningen av kreativ högkvalitativ arkitektur samt lyfta fram arkitekturens kulturella värde och välfärdsökande betydelse.

Juryn som valde ut objekten bestod i år av professor Panu Lehtovuori (ordf.), arkitekt Sarlotta Narjus, arkitekt Mona Schalin och professor Rainer Mahlamäki. Juryns sekreterare var Paula Huotelin.

Finlands Arkitektförbund SAFA är en yrkes- och ideell organisation för arkitekter. Förbundet arbetar aktivt för att främja arkitekturen och en högkvalitativ levnadsmiljö. Medlemmarna i Finlands Arkitektförbund, som grundades 1892, består av cirka 3 100 arkitekter som avlagt universitetsexamen. Dessutom har SAFA cirka 600 studentmedlemmar.

 

Hae sivustolta: