Europan12 käynnistyi – Suomen suunnittelukohteet Helsingissä ja Kuopiossa

Europanista on kehittynyt maailman laajin arkkitehtuurikilpailu, johon rekisteröityy lähes kymmenen tuhatta alle 40-vuotiasta suunnittelijaa ympäri Eurooppaa, vajaasta 20 eri maasta.
Tänä vuonna kilpailussa korostuu monialaisuus: ’Kilpailijoiden toivotaan muodostavan monialaisia suunnitteluryhmiä, joissa jokaisessa tulee olla vähintään yksi arkkitehti. Tiimissä voi nyt ensimmäistä kertaa olla muitakin kuin arkkitehteja’, sanoo Europan Suomi Finlandin pääsihteeri Mari Koskinen.
Tämänvuotisesta kilpailusta tekee erityisen kiinnostavan se, että molemmat kilpailukohteet sijaitsevat urbaanissa ympäristössä, keskellä olemassa olevaa kaupunkirakennetta.
Helsingin kohde Laakson-Auroran sairaala-alue sijaitsee noin 2,5 km päässä ydinkeskustasta, vuoden 1952 olympialaisiin rakennetun urheilupuiston reunalla. Suunnittelualuetta ympäröivät kolmelta sivultaan vilkasliikenteiset valtaväylät. Pohjoisessa alue rajautuu Keskuspuistoon.
’Laakso – Aurora alue on kansallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja suuri osa nykyisestä rakennuskannasta on rakennushistoriallisesti arvokasta. Lähivuosina useita alueen rakennuksia joudutaan peruskorjaamaan tai mahdollisesti purkamaan vanhentuneina. Alueelle tarvitaan uusia, innovatiivisia ja joustavia sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia. Lisäksi alueelle toivotaan kehitettävän uusia asunto- ja kerrostaloratkaisuja’ suunnittelupäällikkö Jarmo Raveala Helsingin kaupungin Tilakeskuksesta kertoo.
Kuopion kilpailualue sijaitsee kaupungin ruutukaavakeskustan läheisyydessä, Hatsalan kaupunginosassa, vajaan kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta luoteeseen. Hatsalan koulupuiston alue koostuu muuhun käyttötarkoitukseen vapautuvasta, 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla rakennetusta oppilaitoskiinteistöstä, elinkaarensa loppupäässä olevista 1960-luvun urheilurakennuksista sekä näiden välissä olevasta rautatiekuilusta.
’Kilpailun tavoitteena on eheyttää kaupunkirakennetta mahdollisella rautatien päälle sijoittuvalla täydennysrakentamisella, etsiä ideoita nykyisestä käytöstä vapautuvien oppilaitos- ja liikuntapaikkarakennusten ja niiden alueiden uusiokäytölle sekä kohentaa kaupunkikuvaa. Kilpailutehtävä on luonteeltaan maankäytön ideasuunnittelutehtävä’, suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kuopion kaupungilta kertoo.
Ammatista riippumatta kaikkien kilpailijoiden tulee olla alle 40-vuotiaita kilpailuehdotusten viimeisenä jättöpäivänä. Kilpailijat voivat valita kohteista yhden tai useampia, joihin he jättävät ehdotuksensa. Kuhunkin maahan saa tehdä vain yhden ehdotuksen. Kilpailuehdotukset palautetaan 28.6.2013. Palautus tapahtuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa digitaalisesti. Suomessa kilpailua koordinoi Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Joka maassa kansallinen palkintolautakunta arvostelee kyseisen maan kohteisiin tehdyt ehdotukset.Lisätietoja:
– Mari Koskinen, pääsihteeri, Europan Suomi Finland: p. 045 139 3665, mari.koskinen(@)europan.fi
– Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, Helsingin kaupunki, Tilakeskus, p. 040 178 1575, jarmo.raveala(@)hel.fi
– Tapio Räsänen, suunnittelujohtaja, Kuopion kaupunki, p. 044 718 5001, tapio.rasanen(@)kuopio.fiEUROPAN on kansallisten eurooppalaisten järjestöjen yhteenliittymä, joka hallinnoi rakennus- ja tutkimushankkeita tuottavia arkkitehtuurikilpailuja. Kilpailut järjestetään samanaikaisesti vajaassa kahdessakymmenessä maassa yhteiseen teemaan ja tavoitteisiin liittyen. Kilpailuissa on mukana noin 50 kohdetta. Europanista on kehittynyt maailman laajin arkkitehtuurikilpailu, johon rekisteröityy lähes kymmenen tuhatta nuorta suunnittelijaa ympäri Eurooppaa. Avoimen dialogin ja laajemman eurooppalaisen yhteistyön hengessä Europan pyrkii tuottamaan syvällistä tietoa ja lisäämään keskustelua arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta Euroopan maiden välillä. Europanin tavoitteena on auttaa nuoria (alle 40 v.) eurooppalaisia arkkitehtejä kehittämään ja markkinoimaan ideoitaan Euroopassa ja sen ulkopuolella.Julkaistu 18.3.2013
Takaisin

Hae sivustolta: