Europan 13 -arkkitehtuurikilpailun Suomen kohteet Espoossa, Jyväskylässä ja Seinäjoella

Joka toinen vuosi järjestettävästä Europanista on kehittynyt maailman laajin arkkitehtuurikilpailu, johon rekisteröityy lähes kymmenen tuhatta suunnittelijaa ympäri maailman. Kilpailu on suunnattu alle 40-vuotiaille arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun ammattilaisille. Kilpailijoiden toivotaan muodostavan monialaisia suunnitteluryhmiä, joista jokaisessa tulee olla vähintään yksi arkkitehti.
Europan 13 –kilpailun kohteilla on yhteinen teema Adaptable City 2.
– Perinteisten suunnitteluratkaisujen lisäksi kilpailijoiden toivotaan pohtivan, millaisia tulevaisuuden kaupungit ovat, ja esittävän ideoita siitä, miten kaupungit pystyvät mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Kilpailuprosessin aikana järjestetään kolme kansainvälistä foorumia, joissa kilpailujen järjestäjät ja palkitut suunnittelijat kokoontuvat keskustelemaan kaupunkisuunnittelun teemoista, Europan Finlandin pääsihteeri Mari Koskinen sanoo.Tiivistä mutta luonnonläheistä: Espoon Otaniemi
Espoon kohde on Otaniemen kampusalueella. Vain kuuden kilometrin päässä Helsingin keskustasta sijaitseva Otaniemi tulee – yhdessä Tapiolan ja Keilaniemen kanssa – muodostamaan uuden liike- taide- ja tiede-elämän keskuksen Espoossa. Otaniemen metroasema avautuu vuonna 2016 ja Aalto ARTSin uudisrakennus nousee Otaniemeen parin vuoden päästä. Kilpailulla haetaan luontoarvoja ilmentäviä ehdotuksia 25 000 m2:n asuntorakentamisen ja 5 000 m2:n toimistorakentamisen sijoittamiseksi Alvar Aallon suunnitteleman kampusalueen tuntumaan. Alueen lähellä sijaitsee toisaalta arvokas Natura-alue harvinaisine lintulajeineen sekä liito-oravien pesimäpaikkoja. Kilpailulla haetaankin innovatiivisia tapoja alueen tiivistämiseksi luontoalueita häiritsemättä.Uutta rakentamista modernin henkeä kunnioittaen: Jyväskylän Kortepohja
Jyväskylän Kortepohja on edustava esimerkki 1960-luvun kaupunkisuunnittelusta ja elementtirakentamisesta. Osa ruutukaavaan toteutetusta Kortepohjan asuinalueesta kuuluu kansainvälisen DOCOMOMO-järjestön suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan. Kilpailulla etsitään ratkaisuja alueen tiivistämiseksi mm. suuria parkkipaikka-alueita karsimalla. Elävyyttä haetaan myös rakennusten käyttötarkoituksia monipuolistamalla ja uudistamalla alueen kaupallisia palveluja. Elinkaarensa päähän tulleen ostoskeskuksen kohtalo pitää ratkaista. Keskeistä on toteuttaa tiivistämistä alueen alkuperäistä henkeä kunnioittaen.Joutomaasta sillaksi: Seinäjoen rautatieaseman ympäristö
Seinäjoen kilpailualueena on rautatieaseman ja vanhan ratapihan muodostama alue, joka on keskeisestä sijainnistaan huolimatta ajautunut kaupunkiympäristöstä irralliseksi joutomaaksi. Alue sijaitsee keskustan itäpuolella. Kilpailulla haetaan ideoita alueen monipuoliselle asunto- ja palvelurakentamiselle, jolla se liitettäisiin luontevaksi osaksi Seinäjoen keskustaa. Tavoitteena on tiivistää ja laajentaa Seinäjoen keskustan kaupunkirakennetta sekä yhdistää rata-alueen eristämät Pohjan kaupunginosa ja keskusta toisiinsa kevyen liikenteen väylillä.
Kilpailijat voivat valita kohteista yhden tai useampia, joihin he jättävät ehdotuksensa. Kuhunkin maahan saa tehdä vain yhden ehdotuksen. Kilpailuun voi rekisteröityä osoitteessa http://www.europan-europe.eu.
Suomessa kilpailua koordinoi Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Joka maassa kansallinen palkintolautakunta arvostelee kyseisen maan kohteisiin tehdyt ehdotukset.Julkaistu 2.3.2015
Takaisin

Hae sivustolta: