EUROPAN 12 arkkitehtuurikilpailu ratkesi: Helsingin ja Kuopion kohteille suomalaisvoittajat

Ehdotuksia jätettiin Helsinkiin 29 ja Kuopioon 24. Ehdotuksista yli puolet tuli ulkomailta. Molempien kohteiden voittajaksi seuloutui kotimainen suunnittelijaryhmä. Kaikki kilpailutyöt ovat nähtävillä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturin näyttelyssä.Uutta ja vanhaa yhdistävä ehdotus Laakso-Auroran voittajaksi
Lähivuosina Laakso-Auroran sairaala-alueen historiallisesti arvokasta rakennuskantaa joudutaan peruskorjaamaan tai kunnostamaan muuhun käyttöön. Alueelle tarvitaan innovatiivisia ja joustavia sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksia sekä monipuolista asuntorakentamista. Alueen läpi kulkeva Keskuspuisto toi oman lisämausteensa suunnittelutehtävään.
Helsingin kilpailukohteesta voitto meni ehdotukselle ’Asclepeion’, tekijänä arkkitehti Jonna Taegen.
– Sairaala-alueen halkaiseva uusi katu, Terveysraitti, muodostaa hienon keskusakselin, joka yhdistää alueen uudet ja vanhat rakennukset. Ehdotus korostaa sairaala-alueen alkuperäistä typologiaa johdonmukaisesti ja yhdistää uudet rakennukset vanhaan rakennuskantaan muodostaen hienon kokonaisuuden, palkintolautakunnan puheenjohtaja, professori Hennu Kjisik perustelee.
Toiseksi ylsi ehdotus ‘Vesisukkula – Water Shuttle’, tekijänä arkkitehti Jarkko Kettunen. Kunniamainintoja myönnettiin kolmelle ehdotukselle.Kuopion voittajaksi ’Savo Nueva’
Kuopion kilpailualue sijaitsee Hatsalan kaupunginosassa lähellä ydinkeskustaa. Hatsalan koulupuiston alue koostuu muuhun käyttötarkoitukseen vapautuvasta, 1960-1980 rakennetusta oppilaitoskiinteistöstä ja 1960-luvun urheilurakennuksista. Alueen halkaisee rautatiekuilu. Kilpailun tavoitteena oli mm. eheyttää kaupunkirakennetta täydennysrakentamisella sekä löytää ideoita rakennusten uusiokäytölle.
Kuopion kohteen voittajaksi valikoitui ehdotus ’Savo Nueva’, tekijöinä arkkitehdit Anssi Lauttia, Kuutti Halinen ja Tuomas Raikamo.
– Rataa reunustavat kerrostalot ja kaupunkipientalot istuvat kauniisti maastoon ja muodostavat mittakaavaltaan miellyttävien pihojen ketjun. Nykyisen Savonia -ammattikorkeakoulun päärakennukseen on tuotu asumisen ja monipuolisten hyvinvointipalvelujen kokonaisuus. Alueen kokoavana elementtinä toimii radan ylittävä kävelyraitti.
Toisena palkittiin ehdotus ’Somewhere over the train flow’ tekijänä arkkitehti Joaquín Millán Villamuelas (ES). Myös Kuopion kohteen osalta myönnettiin kolme kunniamainintaa.Maailman laajin arkkitehtuurikilpailu
Europanista on kehittynyt maailman laajin arkkitehtuurikilpailu, johon rekisteröityy lähes kymmenen tuhatta alle 40-vuotiasta suunnittelijaa ympäri maailmaa. Kilpailijoiden toivottiin muodostavan monialaisia suunnitteluryhmiä, joissa jokaisessa tuli olla vähintään yksi arkkitehti. Kilpailijat voivat jättää ehdotuksen yhteen tai useampaan kohteeseen. Kuhunkin maahan sai tehdä vain yhden ehdotuksen. Kilpailut järjestettiin eri maissa samaan aikaan ja mukana oli noin 50 kohdetta.
Lisätietoja: http://europan.fi/europan-12/Julkaistu 19.12.2013
Takaisin

Hae sivustolta: