Esteettömyyspalkinto Kalle Könkkölälle, kunniamaininnat Tampereen rautatieaseman muutostöille ja Perille meni -työryhmälle

Esteettömyyspalkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena toiminnalle tai kohteelle, joka valtakunnallisesti merkittävällä tavalla toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinnon saajan valitsee ARMI ry:n ja Invalidiliitto ry:n edustajista koostuva kuusijäseninen palkintolautakunta.
Palkintolautakunta jakoi myös kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Tampereen rautatieaseman ympäristön muutostyöt suunnitellut arkkitehti Timo Meuronen ja tilaaja Tampereen kaupunki. Toinen kunniamaininta myönnettiin Perille meni -työryhmälle. Työryhmä tekee sanakarttoja näkövammaisille ja toimii Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n alaisuudessa.
Toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä on edistänyt esteettömyyttä jo 1970-luvulta lähtien niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Kalle Könkkölän sekä hänen edesmenneen puolisonsa arkkitehti Maija Könkkölän yhteisenä tavoitteena oli vammaisten henkilöiden tasa-arvoinen eläminen ja toimiminen yhteiskunnassa, jonka perustana on laaja-alainen esteettömyys. Kalle Könkkölä on toiminut mm. eduskunnassa ja Helsingin rakennuslautakunnassa tehden konkreettista työtä esteettömän ympäristön hyväksi. Hänen kansainvälinen toimintansa on merkittävää; hän on toiminut mm. DPI:n (Disabled People’s International) puheenjohtajana sekä perustanut vammaisten kehitysyhteistyötä tukevan Abilis -säätiön.
Tampereen rautatieaseman ympäristössä on tehty mittavia muutostöitä, jotka parantavat ympäristön esteettömyyttä ja helpottavat esteettömän matkaketjun toteutumista. Muutostyöt ovat sisältäneet mm. uusia hissi-, tunneli- ja kulkuväyläyhteyksiä sekä erilaisia tilamuutoksia. Rakennusarkkitehti Timo Meuronen on ollut hankkeen pääsuunnittelijana ja Tampereen kaupunki tilaajana monissa osahankkeissa. Myös Tampereen vammaisneuvosto on osallistunut aktiivisesti hankkeisiin.
Perille meni -työryhmän laatimat ääneen luettavat sanakartat helpottavat näkövammaisten suunnistautumista kartoitetussa ympäristössä. Työryhmän työ rohkaisee näkövammaisia tutustumaan uusiin kohteisiin. Sanakartat ovat edullinen tapa edistää esteettömyyttä ja ne on tärkeää saada tunnetuksi myös suurelle yleisölle niiden tuottamisen ja käyttämisen edistämiseksi.
ARMI ry on arkkitehtuurin, rakentamisen ja muotoilun yhteistyöfoorumi, mikä pyrkii edistämään rakennetun ympäristön laatua. Invalidiliitto ry on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.Julkaistu 19.9.2013
Takaisin

Hae sivustolta: