Esteetön Suomi -palkinto Aalto-yliopiston kandidaattikeskukselle

Palkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena toiminnalle tai kohteelle, joka valtakunnallisesti merkittävällä tavalla toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinnon saajan valitsi viisijäseninen palkintolautakunta, johon kuuluvat edustajat Invalidiliitosta, Rakennustietosäätiö RTS:stä ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta. Rakennustietosäätiö RTS:ää edusti viestintä- ja kehityspäällikkö Petri Neuvonen.
Aalto-yliopiston kandidaattikeskus eli entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus on Alvar Aallon suunnittelema. Rakennuksen arvo suojelukohteena asetti erityisiä vaatimuksia korjaamisen suhteen, jotta tiloista saatiin kaikille henkilöille toimivat ja soveltuvat. Korjaus- ja muutostöiden suunnitteluvaiheeseen otettiin mukaan henkilöstöä ja opiskelijoita sekä kuultiin Espoon vammaisneuvoston näkemyksiä.
Peruskorjauksessa toteutettiin esimerkiksi esteettömät reitit sisäänkäynneiltä kaikkiin kerroksiin ja suojeltujen luentosalien esiintymistasoille sekä kiinnitettiin erityistä huomiota valaistukseen ja opastukseen. Korjaus- ja muutostöiden pääsuunnittelijana toimi Arkkitehdit NRT Oy ja pääurakoitsijana NCC Rakennus Oy. Muutos- ja korjaustyöt valmistuivat vuonna 2015.
Palkintolautakunta jakoi tänä vuonna myös kolme kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Lakeuden Elämysliikunta ry:n puheenjohtaja Hannu Salo, arkkitehti Tapio Kaasalainen sekä Vantaan Festivaalit Oy/Ruisrock.Esteettömyystietoa suunnittelijalle verkosta
Rakennustieto Oy yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin (Sotera) kanssa yhdessä kehittämä ja ylläpitämä RT esteettömyystieto -palvelu helpottaa suunnittelijan työtä, kun tavoitteena on esteettömyyden toteutuminen asuinympäristössä ja parempi suunnittelun laatu.
Palvelu helpottaa ja nopeuttaa suunnittelijoiden työtä tilojen mitoituksessa ja materiaalien valinnassa. Suunnittelija saa palvelusta kohdekohtaisen tarkistuslistan esteettömyysvaatimuksista ja suunnitteluohjeita. Palvelua voi käyttää maksutta. Palvelun käyttö parantaa mm. ARA:n esteettömyysavustusten kohdistumista. ARA hyödyntää palvelun tarkistuslistoja tukipäätöksissään ja rakennusvalvonta toteutusvaiheessa.
Palvelusta löytyvät:
• henkilöitä tai tiloja koskevat lakisääteiset esteettömyysvaatimukset kootusti
• tarkistuslista-työkalu kohdekohtaiseen esteettömyyden arviointiin
• RT-suunnitteluohjeita ja muita kaikille sopivan asumisen suunnitteluun opastavia hyvän rakentamistavan ohjeita
• esteettömiin kohteisiin soveltuvia rakennustuotteita
• malliratkaisuja hyvin toteutetuista kohteista materiaaJulkaistu 6.11.2015
Takaisin

Hae sivustolta: