Esteetön Suomi -palkinto 2019 Pauno Narjukselle ja Emilia Mäkirannalle – Kunniamaininta Espoon rantaraitille

Apuvälinemessut 7.11.2019 Tampere. Esteetön SUomi -palikitut. Vas Paula Kerola, takana Pauno Narjus, edessä Keskellä Emilia Mäkiranta, Jaana Salo ja Sirkku Wallin. Kuva: Laura Vesa

Vuoden 2019 Esteetön Suomi -palkinto on myönnetty arkkitehti Pauno Narjukselle LPR -arkkitehdit Oy:stä sekä kouluttaja Emilia Mäkirannalle, joka on Mainio asenne -palvelukokonaisuuden vetäjä. Kunniamaininnan sai Espoon rantaraitti. Palkinnot jaettiin Apuvälinemessujen avajaisten yhteydessä torstaina 7.11.2019 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Asenne ratkaisee

Asenne oli tekijä, jonka palkintolautakunta nosti esiin jokaisen palkittavan kohteen yhteydessä. Asenteen ja tahtotilan puuttuessa jäävät esteettömyys ja saavutettavuus usein puutteellisiksi. Asennetta tarvitaan, sillä esimerkiksi rakentamisen lainsäädännön minimimääräyksiä noudattamalla ei vielä saada aikaan kaikille soveltuvaa ja yhdenvertaista ympäristöä.

Ensimmäinen palkinto päätettiin tällä kertaa jakaa. Pauno Narjus (LPR Arkkitehdit) on pitkänlinjan ammattilainen, joka on työssään ollut mukana edistämässä yhdenvertaisten ympäristöjen syntymistä sekä uudis- että korjausrakentamisen kentällä. Emilia Mäkiranta (Mainio asenne -palvelukokonaisuus) on vasta aloittanut toimintansa ja innovatiivisen palvelukonseptinsa avulla pyrkii vaikuttamaan yrittäjien ja muiden palveluita tarjoavien tahojen asenteisiin, jotta he ymmärtäisivät jatkossa huomioida paremmin kaikki potentiaaliset asiakkaat. Palkinto on näin sekä kiitos tehdystä työstä, että kannustin jatkaa hyvää työtä esteettömyyden ja saavutettavuuden edistämisen parissa. Palkinnon toivotaan toimivan esimerkkinä ja inspiraationa myös muille toteuttaa esteettömiä ja saavutettavia ratkaisuja omassa työssään.

Kunniamaininta Espoon rantaraitille

Kunniamaininnan saanut Espoon rantaraitti on hyvä esimerkki pitkästä prosessista, jonka toteutuminen on vaatinut laajaa, eri organisaatioiden ja hallinnonalojen välistä yhteistyötä sekä hyvää asennetta kaikilta hankkeessa mukana olleilta tahoilta. Rantaraitti luo yhdenvertaiset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet kaikille käyttäjille ja mahdollistaa pääsyn nauttimaan upeista maisemista ja luontoelämyksistä. Rantaraitti toimii myös esimerkkinä siitä, kuinka esteettömyyteen liittyvät asiat voidaan huomioida luontevana osana projektia ja esteettömyys on luonut pohjan sille laatutasolle, jolla hanketta on viety eteenpäin.

Esteetön Suomi -palkinnon tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön ja palvelujen soveltuvuutta kaikille sekä kannustaa tilaajia, suunnittelijoita ja toteuttajia esteettömiin ja saavutettaviin ratkaisuihin.

Vuoden 2019 Esteetön Suomi -palkintolautakuntaan kuuluivat Markku Hedman (Rakennustietosäätiö RTS), Henna Helander (Suomen Arkkitehtiliitto SAFA), Taina Hiekkataipale (Expomark Oy), Kauko Väisänen (Invalidiliiton jäsenistön edustaja) ja Johanna Hätönen (Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE).

Hae sivustolta: