Esko Rautiola Helsingin Sanomissa 28.9: Hyvä suunnittelu tuo rakentamiseen laatua

HS Mielipide 28.9.2012:
Parempi suunnittelu tuo rakentamiseen laatua
Toimittaja Joonas Laitinen kirjoitti 22.9. Helsingin Sanomien Uutisanalyysissä suunnittelun yhteydestä rakennusalalla tapahtuneisiin ylilaskutuksiin ja kohtuuttomuuksiin lisälaskutuksessa. Toimittaja oli tehnyt oikeita johtopäätöksiä haastateltuaan rakennuttamisen ja rakentamistalouden asiantuntijoita: tarkalla ja hyvällä suunnittelulla ovat kustannukset ennakoitavissa huomattavan tarkkaan ja yllätyksiä lisätöissä ei juurikaan tule – ei edes peruskorjaushankkeissa. Tämä tarkoittaa että hankkeeseen on valittu alan osaava suunnittelija ja että hänelle on annettu riittävät edellytykset – muun muassa aikaa – suorittaa tehtävänsä.
Erityisesti julkinen rakennuttaja on lainsäädännön ja kilpailuviranomaisten voimin pakotettu säälimättömään hintakilpailutukseen – suunnittelukustannukset on laadusta piittaamatta pyritty ajamaan mahdollisimman alas, vaikka suunnittelun kohde on vielä varsin hahmottumaton ja kaikille uusi. Rakentamistalouden parhaat asiantuntijat ovat jo vuosikaudet tienneet kertoa hyvän suunnittelun taloudellisesta merkityksestä hankeelle koko sen elinkaaren ajan – ja varoittaa sunnittelussa säästämisen riskeistä. Lyhytnäköinen hintakilpailutus onkin johtanut rakentamisen riskien maksimoimiseen ja nämä riskit ovat alkaneet toteutua. Tämä kaikki on tehty näennäisen säästämisen nojalla – usein saavutetut säästöt suunnittelun hinnassa eivät ole vastaneet edes kilpailuttamisen kuluja.
HS on kertonut 110-vuotiaan Jyväskylän maineikkaan lyseon home- ja sisäilmaongelmista. Homeongelmat vaivaavat useita erittäinkin vanhoja rakennuksia. Miten vuosikymmeniä jopa vuosisatoja hyvin palvelleet rakennukset voivat muodostua muutamassa vuodessa epäterveellisiksi homeloukuiksi? Olisiko homeongelmilla yhteys huonosti ja vähäisellä harkinnalla tehtyyn kilpailutettuun suunnitteluun ja toteutukseen?
Hintakilpailuttaminen on ajanut perinteiset suomalaiset korkean osaamisen arkkitehti- ja insinööritoimistot ahtaalle samalla kun tilaajaosaamisen vähentyessä erilaiset tekniset lisävaatimukset toimistoille ovat paisumassa kohtuuttomiksi. Palkkiotason kaventuminen ja suunnittelun laatuun vaikuttamattomat vaatimukset aiheuttavat yhdessä suunnittelutoiminnan voimakasta keskittymistä suurille ja jo osin ulkomaisessa omistuksessa oleville monialayrityksille. Samanlainen kehitys on jo nähtävissä terveydenhoitoalalla. Rakennusalan suhdanneherkkyys vain nopeuttaa prosessia.
Hyvää ei saa halvalla! Suunnittelun hintakilpailuttaminen on lopetettava kansallisesti vahingollisena, tilalle tulee tuoda laatukilpailuttaminen. Tähän on jo olemassa eri tapoja muun muassa arkkitehtuurikilpailut eri muodoissaan. Rakentamisen laadun ja kustannusten ongelmat eivät ratkea ilman selkeää satsaamista suunnitteluun.
Esko Rautiola
puheenjohtaja, arkkitehti SAFA
Suomen Arkkitehtiliitto SAFAJulkaistu 28.9.2012
Takaisin

Hae sivustolta: