ENF vetoaa rakennuskonservointikoulutuksen säilyttämisen puolesta

Europa Nostra Finlandin tiedote 20.9.2012:
EUROPA NOSTRA FINLAND VETOAA RAKENNUSKONSERVOINTIKOULUTUKSEN SÄILYMISEN PUOLESTA
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on aikeissa lakkauttaa rakennuskonservoinnin linjansa. Uhka koulutusohjelman lakkauttamisesta huolestuttaa kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra Finlandia. Rakennuskonservointikoulutus on välttämätön suomalaisen rakennusperinnön säilymisen kannalta.
Seinäjoen ammattikorkeakoulun rakennuskonservoinnin linja on ainoa Suomessa. Konservointi tarvitsee omat asiantuntijansa, joita ei enää valmistu samalla koulutustasolla, jos linja lakkautetaan. Tämä tulee ajan mittaan näkymään notkahduksena ammattilaisten osaamisessa ja saatavuudessa sekä heikentämään korjausrakentamisen tasoa. Väärillä konservointi- ja restaurointivalinnoilla voidaan tuottaa korvaamatonta vahinkoa rakennusperinnölle. Koulutus takaa suomalaisen konservointiosaamisen pysymisen eurooppalaisella tasolla.
Europa Nostra Finland vetoaa linjan säilyttämisen puolesta ja pyytää etsimään koulutusohjelmalle uuden sijoituspaikan, mikäli Seinäjoki ajaa läpi supistushankkeensa.
Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintötoimijoiden kattojärjestö, johon voi liittyä myös yksityisjäsenenä. Järjestöllä on yli 400 jäsen- ja kannatusjäsenyhteisöä eri puolilla Eurooppaa. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa.
Suomessa toimii järjestön paikallisyhdistys Europa Nostra Finland. Yhdistyksen jäseniä ovat mm. Suomen Kotiseutuliitto, Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry, Ritarihuone, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Järjestöllä on lisäksi joitakin suomalaisia kannatusjäsenyhteisöjä ja henkilöjäseniä.
Lisätietoa:http://www.europanostra.fihttp://www.europanostra.orgJulkaistu 27.9.2012
Takaisin

Hae sivustolta: