Eija Salmelle Akavan hopeinen ansiomerkki

Akavan hopeinen ansiomerkki on myönnetty Eija Salmelle ja pronssisen ansiomerkin hopeisin lehvin vastaanotti Helena Teräväinen SAFAn liittovaltuuston kevätkokouksessa 2021. Akava myönsi pronssisen ansiomerkin hopeisin lehvin Harri Hakasteelle ja pronssisen ansiomerkin Anne Jarvalle.

Maarit Kaipiainen, Eija Salmi ja Helena Teräväinen Safan liittovaltuuston kokouksessa Aalto-yliopisto Töölössä 20.8.2021.

Akava on myöntänyt ansiomerkkejä tunnustuksena pitkästä ja aktiivisesta toiminnasta Akava-yhteisössä. Akavan kunniamerkit luovutettiin Eija Salmelle ja Helena Teräväiselle SAFAn liittovaltuuston kevätkokouksessa, joka pidettiin 20.8.2021. Merkkien jakajana toimi liittovaltuuston puheenjohtaja Maarit Kaipiainen. Helena Teräväiselle myönnettiin merkki jo vuonna 2020, mutta se luovutettiin vasta tänä vuonna. Akava myönsi merkit SAFAn hakemuksesta myös Anne Jarvalle ja Harri Hakasteelle, mutta he eivät päässeet paikalle.

Hopeinen ansiomerkki Eija Salmelle

Eija Salmi on ollut Suomen Arkkitehtiliiton toiminnassa mukana erilaisissa luottamustehtävissä neljällä vuosikymmenellä. Hänen luottamustehtävänsä pitävät sisällään merkittävän määrän tehtäviä liiton huipulla muun muassa SAFAn liittovaltuuston puheenjohtajuus (2001-2006) ja varapuheenjohtajuus (1990-1993) sekä yhtäjaksoinen toiminta liiton hallituksessa viiden vuoden ajan, joista kaksi liiton varapuheenjohtajana (1996-1997). Arkkitehtiliiton luottamustehtävien lisäksi Salmi on aktiivisesti toiminut työpaikoillaan akavalaisessa neuvottelujärjestötoiminnassa, ensin pääluottamusmiehenä Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitossa (1985-1993) ja luottamusmiehenä Pohjois-Pohjanmaan Liitossa (1994-1998, 2002-2012).

Pronssinen ansiomerkki Anne Jarvalle

Anne Jarva on ollut Suomen Arkkitehtiliiton toiminnassa mukana erilaisissa luottamustehtävissä vuodesta 1994 lähtien muuan muassa SAFAn eri paikallis- ja alaosastoissa. Parhaillaan Jarva toimii Suomen Arkkitehtiliiton liittoivaltuuston jäsenenä (kausi 2019-2021) ja edellisenä vuonna hän oli mukana liiton hallituksen jäsenenä (2020).

Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Harri Hakasteelle

Harri Hakaste on ollut Suomen Arkkitehtiliiton toiminnassa mukana erilaisissa luottamustehtävissä vuodesta 1996 lähtien. Merkittävimpinä tehtävinä liiton hallituksen (2000-2003) ja liittovaltuuston (2001-2003, 2007-2012) jäsenyydet. SAFAn vaalivaliokunnassa Hakaste on toiminut yhtäjaksoisesti yhdesän vuotta, josta osan valiokunnan puheenjohtajana (2004-2012). Kestävän kehityksen alaosastossa EKO-SAFAssa Hakaste on toiminut lukuisissa eri luottamustehtävissä vuosina 1996-2010. Parhaillaan Harri Hakaste toimii luottamushenkilönä Tekniikan Akateemiset TEK:n Valtion valiokunnassa (2018-2021).

Pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Helena Teräväiselle

Tekniikan tohtori Helena Teräväinen on ollut Suomen Arkkitehtiliiton toiminnassa mukana erilaisissa luottamustehtävissä yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien niin paikallis- kuin liittotasolla. Hän on toiminut muuan muassa Yhdyskuntasuunnittelun toimikunnassa yhtäjaksoisesti 14 vuotta, Liittovaltuustossa 12 vuotta ja SAFAn Pohjanmaan arkkitehtien paikallisosastossa kahdeksan vuotta. Parhaillaan Teräväinen toimii Virka-arkkitehdit VATA-SAFAssa (2018-).

Lämpimät onnittelut!

Paula Huotelin, Maarit Kaipiainen ja Eija Salmi.

Hae sivustolta: