Ehdotus ”Puhto” Kokkolan Isokylän monitoimitalokilpailun voittoon

Lehdistötiedote Kokkolan kaupunki 11.6.2012
Kokkolan kaupunki järjesti arkkitehtuurikutsukilpailun Isokylän monitoimitalon suunnittelusta. Monitoimitaloon tuli suunnitella tilat päiväkodille, peruskoululle, kehitysvammaisten ryhmille, nuorisotoiminnalle sekä neuvolalle. Monitoimitalon hyötypinta-alaksi arvioitiin lähes 7 000 neliömetriä ja bruttopinta-alaksi runsaat 10 000 neliömetriä. Kilpailuasiakirjojen lisäksi ehdotuksesta tuli toimittaa pienoismalli.
Kilpailualue sijaitsee Kokkolan keskustan eteläpuolella Isokylässä, Kallisentien ja Sillanpääntien risteyksessä nykyisen Isokylän koulun viereisellä peltoaukealla.
Kutsukilpailuun ilmoittautuneista 42 suunnittelutoimistosta valittiin kilpailuvaiheeseen kuusi toimistoa, joista neljä laatukriteerien pisteytyksen perusteella ja kaksi arvalla. Kilpailuun valitut suunnittelutoimistot olivat:
– Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy,
– Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy,
– Arkkitehtitoimisto Erkki Helamaa ja Keijo Heiskanen Oy,
– Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy,
– Arkkitehtitoimisto Perko Oy sekä
– Virta-Palaste-Leinonen Arkkitehdit Oy.
Palkintolautakunta kuuli asiantuntijoita muun muassa ehdotusten kustannustehokkuutta ja liikenteellisiä ratkaisuja arvioitaessa. Lisäksi kuultiin koulun, päiväkodin, nuorisotoimen, neuvolapalveluiden ja työsuojelun edustajia ehdotusten toiminnallisten ratkaisujen osalta.
Palkintolautakunnan hyväksymiin kilpailuohjelman arvosteluperusteisiin pohjautuen valittiin palkintolautakunnan 31.5.2012 kokouksessa yksimielisesti kilpailun ensimmäiselle sijalle ehdotus nimimerkillä ”Puhto”:
”Ehdotus on kaupunkikuvallisesti oivaltava. Se ottaa lähtökohtansa juurevasti ympäristön rakeisuudesta ja monimuotoisuudesta ja viittaa hienovaraisesti myös alueen historiaan maalaisympäristönä. Erivärisistä ja -kokoisista harjakattoisista nopista koostuva ehdotus muodostaa nauhamaisen rykelmän tai ’talokylän’ nimimerkkiinsä viitaten. Osakokonaisuudet ovat inhimillisesti mitoitettuja ympäristöön ja käyttötarkoitukseen nähden. Vaihtelevan korkuinen rakennus näyttäytyy kaikkiin suuntiin mielenkiintoisena.”
Palkintolautakunta esittää ehdotusta ”Puhto” Isokylän monitoimitalo -hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi ja sen tekijää kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi ja pääsuunnittelijaksi. Voittaneen ehdotuksen oli laatinut Arkkitehtitoimisto Perko Oy, työryhmä Tomi Perko, arkkitehti SAFA, Aleksi Räihä, arkkitehti SAFA ja Kaisa Sormunen, arkkitehti SAFA.
Muita kilpailuun saapuneita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.Lue lisääJulkaistu 11.6.2012
Takaisin

Hae sivustolta: