Ehdota SAFA-palkinnon ja Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajia

Molemmat palkinnot jaetaan toukokuussa Arkkitehtipäivien yhteydessä.

Ehdota SAFA-palkinnon saajaa 20.3.2022 mennessä

Suomen Arkkitehtiliiton SAFA-palkinto jaetaan tunnustuksena maamme kunnalle tai muulle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle tai yritykselle, joka esimerkillisellä tavalla on toiminut hyvän suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi. Palkinto annetaan toiminnasta, joka on merkittävällä tavalla edistänyt tarkoituksenmukaista ja hallittua yhdyskuntakehitystä ja hyvän elinympäristön syntymistä.

Ehdotuksia SAFA-palkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki Suomen kansalaiset ja yhteisöt. Palkintolautakunta muistuttaa myös, että kaikilta SAFAn paikallis- ja alaosastoilta on tärkeää saada ehdotuksia palkinnon saajiksi.

Ehdotuksiin tulee liittää riittävät perustiedot ja perustelut, ja ne tulee toimittaa perjantaihin, 20.3.2022 mennessä osoitteeseen koulutus@safa.fi tai Suomen Arkkitehtiliitto, Malminkatu 30, 00100 Helsinki. Lisätietoa palkinnosta antaa palkintolautakunnan sihteeri, erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi tai puh. 041 528 2952.

Palkintolautakunta koostuu Suomen Kuntaliiton, SAFAn ja ympäristöministeriön edustajista. Lautakunnan puheenjohtajana toimii SAFAn varapuheenjohtaja Inari Virkkala.

Ehdota Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajaa 11.4.2022 mennessä

Suomen Arkkitehtiliitto on jakanut Otto-Iivari Meurman -palkinnon vuodesta 2013 lähtien. Palkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta suomalaiseen yhdyskunta- ja kaupunkisuunnitteluun sekä antaa tälle toiminnalle valtakunnallisesti arvoa ja tunnustusta. Palkinto jaetaan tunnustuksena arkkitehdille tai arkkitehtiryhmälle, joka on merkittävästi vaikuttanut hyvän elinympäristön luomiseen.

Palkinnon myöntämisen perusteena voi olla arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen kaupunkisuunnittelukohde tai sarja kohteita taikka pitkäjänteinen toiminta innovatiivisen ja laadukkaan yhdyskuntasuunnittelun hyväksi. Perusteena voi olla myös uraauurtava yhdyskunta- tai kaupunkisuunnitteluun liittyvä tutkimus-, kehitys- tai opetustoiminta taikka ansiokas elämäntyö alueiden käytön suunnittelun parissa.

Palkinto jaetaan vuosittain. Ehdotusten joukosta palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton hallituksen nimeämä lautakunta. Palkintona luovutetaan pronssinen Otto-Iivari Meurman -mitali ja kunniakirja.

Palkintolautakunta pyytää perusteltuja ehdotuksia Otto-Iivari Meurman -palkinnon saajaksi 11.4.2022 mennessä osoitteeseen katri.laakso@safa.fi tai Suomen Arkkitehtiliitto SAFA/Katri Laakso, Malminkatu 30, 00100 Helsinki.

Palkintojen säännöt ja listat tähän mennessä palkituista löytyvät Palkinnot-sivulta.
Molemmat palkinnot jaetaan Arkkitehtipäivien yhteydessä 6.5.2022.

Hae sivustolta: