Bryggman-apuraha, SAFAn apurahat ja avustukset 2022 haettavina

SAFAn rahastoista on tänä vuonna haettavana liiton jäsenille ja opiskelijajäsenille yhteensä 12 000 euroa. Apurahojen, kannustuspalkintojen ja avustusten saajista päättää SAFAn hallitus.

Eliel Saarisen rahasto

Vuosittain vaihtuvista nimikkorahastoista on vuorossa vuonna 1944 perustettu Eliel Saarisen rahasto, jonka tarkoituksena on jakaa apurahoja tukeakseen Helsingin kaupungin rakennustaiteellista kehitystä, erityisesti silmällä pitäen asemakaavallisia seikkoja ja Eliel Saarisen perustavaa laatua olevaa työtä.

Avustus- ja kannustusrahasto

Rahaston tarkoituksena on edistää liiton tarkoituksen mukaisesti ihmisen ympäristösuhteita eheyttävää ja yhdyskuntarakenteita parantavaa rakennustaidetta jakamalla kannustuspalkintoja.

Rahasto tukee myös terveydellisistä syistä tai työttömyyden tai muiden vastaavien seikkojen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita arkkitehteja ja heidän perheitään.

Apurahojen hakemiseen ei ole määrämuotoista lomaketta, mutta hakemuksen tulee sisältää

  • selvitys haettavan apurahan käyttötarkoituksesta ja perustelut
  • haettavan apurahan summa ja mahdollisesti mistä rahastosta apurahaa haetaan
  • mahdolliset muut samaan tarkoitukseen saadut apurahat
  • listaus mahdollisista muista viimeisen 5 vuoden aikana myönnetyistä apurahoista
  • lyhyt cv-/ referenssilista (portfolio tarvittaessa)

Bryggman-apuraha SAFAn nuorten jäsenten haettavana 

Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha 7 500 euroa julistetaan SAFAn nuorten jäsenten haettavaksi. Apuraha myönnetään arkkitehdille, joka täyttää tänä vuonna enintään 35 vuotta ja on hyväksytty SAFAn jäseneksi viimeistään 2.6.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Apurahan saajaksi valitaan arkkitehti tai arkkitehtiryhmä, joka on ansioitunut luovan arkkitehtuurin alueella tai jonka hakemuksessaan esittämä työsuunnitelma edistää luovaa arkkitehtuuria suunnittelun tai tutkimuksen näkökulmasta.

Bryggman-rahastolle osoitetun hakemuksen tulee sisältää

  • lyhyt cv-/referenssilista
  • selvitys apurahan saamisen perusteiksi esitettävistä ansioista
  • hakemukseen on mahdollista liittää suosituksia
  • jos apurahalla on tarkoitus toteuttaa työsuunnitelma, mukaan on liitettävä kuvaus hankkeesta sekä selvitys tarkoitukseen haetuista ja myönnetyistä apurahoista

Hae apurahoja 15.8. mennessä

Hakemukset perusteluineen ja liitteineen tulee toimittaa ma 15.8.2022 klo 16 mennessä SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnalle osoitettuna SAFAn toimisto, Malminkatu 30, 00100 Helsinki tai sähköpostitse koulutus@safa.fi. SAFAn hallitus päättää apurahojen jakamisesta syyskuun kokouksessaan.

Lisätietoja antaa SAFAn koulutus- ja tutkimustoimikunnan sihteeri, erityisasiantuntija Pia Selroos, pia.selroos@safa.fi.

Hae sivustolta: