Bryggman-apuraha 2014 arkkitehti Toni Österlundille

Apurahan luovutti Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn hallituksen puheenjohtaja Esko Rautiola tänään Turussa Joella Galleriassa pidetyssä apurahan julkistamistilaisuudessa. Galleria sijaitsee Erik Bryggmanin suunnittelemassa rakennuksessa.
– Österlund jatkaa aktiivisesti ja ansiokkaasti poikkitieteellistä pioneerityötään algoritmiavusteisen suunnittelun, opetuksen ja tutkimuksen parissa, Rautiola perustelee valintaa.
Toni Österlund valmistui Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osastolta vuonna 2010. Österlund on oman toimiston pitämisen ohella ehtinyt toimia toiminut muun muassa Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tuntiopettajana, ja valmistelee väitöskirjaansa Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa. Hän on julkaissut algoritmiavusteisesta suunnittelusta useita artikkeleita ja kirjoja vuodesta 2007 lähtien. Algoritmiavusteinen suunnittelu laajentaa mahdollisuuksia
Österlund vetää parhaillaan Oulun yliopiston DigiWoodLab -projektia, jossa tutkitaan uusien suunnittelu- ja tuotantomenetelmien mahdollisuutta käytännön puurakentamisessa Suomessa. Hankkeen puitteissa hän on toimittanut yhdessä arkkitehti Tuulikki Tanskan kanssa laajasti algoritmiavusteisen suunnittelun nykytilannetta ja mahdollisuuksia valottavan ”Algoritmit puurakenteissa” julkaisun sekä osallistunut Ouluun rakennetun HILA paviljongin suunnitteluun ja toteutukseen.
– Algoritmiavusteinen suunnittelu auttaa arkkitehtia vapautumaan niistä työkaluista, joita suunnitteluohjelman kehittäjä on antanut käyttöön. Suunnittelija kykenee algoritmien avulla rakentamaan omat, räätälöidyt työkalut omiin tarpeisiinsa. Algoritmisen prosessin avulla rakentuva tarkka 3D-malli voidaan viedä suoraan tietokoneistetulle tuotantolaitteelle. Algoritmiavusteinen suunnittelu laajentaa täten niin arkkitehtisuunnittelun kuin rakentamisenkin mahdollisuuksia, Österlund sanoo.
Toni Österlund painottaa avointa tiedon jakamista keskeisenä osana kehitystyötä:
– Opetustyö, tutkimus ja erilaiset kokeelliset rakenteet ja paviljongit ovat olleet toimineet minulle kehityksen ja uusien inspiraatioiden moottorina. Opiskelijat tarjoavat opetustilanteessa haasteita, joihin opettajan on vastattava. Kaikki saavutettu tieto ja kehitys on tarjottava myös muiden käyttöön, jotta kehitystyö ei ole vain yhden ihmisen harteilla tai tarjoa vain henkilökohtaista hyötyä, vaan edistäisi koko rakennusalan kehitystä. Digitalisoituminen suunnittelussa ja tuotannossa tuovat mukanaan uusia haasteita joihin meidän on vastattava, mutta samalla myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.
_7 500 € suuruinen Sisustusarkkitehti Carin Bryggmanin ja professori Erik Bryggmanin rahaston apuraha jaetaan vuorovuosin Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Sisustusarkkitehdit SIOn alle 35-vuotiaalle jäsenelle taiteellisen toiminnan edellytysten turvaamiseen ja luovan ammattitaidon kehittämiseen. Apurahan myöntämisestä päätti SAFAn hallitus koulutus- ja tutkimustoimikunnan esityksen mukaisesti.Julkaistu 6.11.2014
Takaisin

Hae sivustolta: