Asuntomessut myönsi Casa Humana -palkinnon oululaiselle arkkitehtiylioppilaalle

Tänä vuonna palkinto myönnettiin arkkitehtiylioppilas Petri Petterssonille Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnasta. Casa Humana -palkinto jaettiin valtakunnallisilla asunto- ja yhdyskuntapäivillä Helsingissä. Palkinnon jakoivat Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen sekä valinnan tehnyt Rakennustietosäätiön yliasiamies Matti Rautiola.
– Palkitsemalla nuoria diplomityön tekijöitä Asuntomessut pyrkii tukemaan laadukasta asuinympäristön suunnittelua. Uskon, että palkinto motivoi ja kannustaa yhä useampia arkkitehtiylioppilaita ajankohtaisten asuntokaavoituksen ja -haasteiden ratkomiseen, Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen kertoo.
Ensi viikolla arkkitehdin diplomin saava Petri Pettersson on käsitellyt diplomityössään kaupunkikeskustojen ja 60- ja 70-luvun taitteen asuinkortteleiden tiivistämistä ja lisärakentamista. Hän on tutkinut asuinkerrostalojen korottamisen ja korjaamisen kysymyksiä sekä esittänyt ratkaisuehdotuksen puurakentamisen keinoin myös toimenpiteiden rahoittamiseksi.
– Aihe on mitä ajankohtaisin ja kipein. Liki 50-vuotias kerrostalokantamme kärsii teknisestä rapistumisesta, asuttavuusvajeesta ja sosiaalisesta heikentymisestä. Kaupunkien ja asuntoalueiden palvelut katoavat ja yhdyskuntarakenne hajautuu, samalla ekologiset ongelmat lisääntyvät, yliasiamies Rautiola kertoo.
Hänen mukaansa Petri Pettersson on onnistunut ansiokkaasti yhdistämään kaikki haasteet yhteen ratkaisuehdotukseen, puurakenteisiin lisäkerroksiin nykyisten kerrostalojen katolle ja lisärakentamiseen väljälle pihalle. Esitetty ratkaisu tiivistäisi olevia asuinalueita ja kaupunkirakennetta tuomalla lisää asukkaita kortteleihin. Täten palvelujen säilyminen, jopa paraneminenkin mahdollistuisi, kaupunkilaatu kohentuisi ja viihtyisyys lisääntyisi. Rakennusten tekniselle korjaamiselle ja asumistason nostamiselle saataisiin rahoitusmalli.
– Diplomityö on metodiltaan ja rakenteeltaan esimerkillinen. Taustaselvitys ja strateginen tarkastelu vakuuttavat lukijan tekijän ajattelutavasta ja perusteluista. Suunnitelmassa esitetyt asunnot ja syntyvä uudistettu asuinympäristö ovat viehättäviä ja toimivia, puisiin tilaelementteihin perustuvat rakenneratkaisut teknisesti oivaltavia. Työ todistaa oivallisesti sen, että hyviä asuntoja, nykyaikaisia kerrostaloja, kaunista ympäristöä, sosiaalista kestävyyttä ja teknisesti toimivia ratkaisuja voidaan luoda jo oleviin kortteleihin, vanhaa kunnioittaen ja samalla uudistaen, Rautiola kuvailee.
Casa Humana on Osuuskunta Suomen Asuntomessujen vuosittain myöntämä apuraha tai palkinto asumisen, asuntosuunnittelun ja rakentamisen tutkijoille. Apurahoja on myönnetty vuodesta 1981. Apurahoilla ja palkinnoilla on tuettu muun muassa lapsen asemaa asumisessa, asumisen terveyttä ja ekologista asumista edistäviä tutkimuksia. Vuoden 2014 Casa Humana -palkinto on ensimmäinen uuden linjauksen mukaisesti arkkitehtiylioppilaalle suunnattu palkinto. Julkaistu 6.6.2014
Takaisin

Hae sivustolta: