Arkkitehtuurin valtionpalkinto 2021 AOR Arkkitehdeille

AOR Arkkitehdit palkittiin erinomaisesta menestyksestä arkkitehtuurikilpailuissa ja kilpailuehdotusten laadukkaasta arkkitehtonisesta toteutuksesta. Toimisto on suuntautunut koulujen ja muiden julkisten tilojen rakentamiseen.

Jätkäsaaren peruskoulu, Helsinki, AOR Arkkitehdit 2019. Kuva: Pyry Kantonen

Valtion taidetoimikunnat ovat myöntäneet vuoden 2021 valtionpalkinnot ansioituneille taiteilijoille, työryhmille ja taideyhteisöille. Arkkitehtuurin valtionpalkinto myönnettiin AOR Arkkitehdeille (Erkko Aarti, Arto Ollila, Mikki Ristola ja Kuutti Halinen).

Palkintoperusteluissa todetaan, että AOR Arkkitehdit -toimisto on menestynyt erinomaisesti arkkitehtuurikilpailuissa reilun viiden toimintavuotensa aikana. Jo heidän ensimmäinen merkittävä voittonsa osoitti, että he osaavat toteuttaa kilpailuehdotuksesta laadukkaan arkkitehtonisen toteutuksen: vuonna 2015 AOR Arkkitehdit voitti kilpailun, jonka voittotyön perusteella toteutettu Jätkäsaaren peruskoulu edustaa innovatiivista nykyarkkitehtuuria.

Tämän jälkeen AOR on suuntautunut koulujen ja muiden julkisten tilojen rakentamiseen. He ovat tutkineet kiinnostavalla tavalla yksiaineisia massiiviratkaisuja, kuten Tuusulan lukion ja monitoimitalo Monion kilpailussa (2018). Heidän töissään välittyy aito kiinnostus uudistaa nykyarkkitehtuuria, ja toisaalta kiinnostus perinteisiä materiaaleja hyödyntäviin nykytulkintoihin. Esimerkkinä tällaisesta voidaan nostaa AOR Arkkitehtien voittoisa ehdotus Tampereen taidemuseon laajennukseksi (2017), jossa kiehtova muoto yhdistyy Tampereen vanhojen teollisuusrakennusten tiiliarkkitehtuuriin.

Vuoden 2021 palkinnot:

Lastenkulttuurin valtionpalkinto: kuvataiteilija Johanna Juvonen ja kuvataiteilija Biagio Rosa

Arkkitehtuurin valtionpalkinto: AOR Arkkitehdit

Elokuvataiteen valtionpalkinto: pukusuunnittelija Tiina Kaukanen

Esittävien taiteiden valtionpalkinto: Huoneiden kirja -teoksen ydintyöryhmä

Kirjallisuuden valtionpalkinto: suomentaja Sirkka-Liisa Sjöblom

Kirjallisuuden valtionpalkinto: Tuli & Savu -lehti

Kuvataiteen valtionpalkinto: kuvataiteilija Tuula Närhinen

Mediataiteen valtionpalkinto: taiteilija Kaino Wennerstrand

Monitaiteen valtionpalkinto: Mustarinda-seura

Muotoilun valtionpalkinto: keramiikkataiteilija Anu Pentik

Musiikin valtionpalkinto: kapellimestari Ari Angervo

Musiikin valtionpalkinto: Hietsun Paviljongin musiikkitoiminnasta Hietsu is Happening ry ja Klassinen Hietsu ry

Sarjakuvataiteen valtionpalkinto: sarjakuvataiteilija Tiitu Takalo

Palkintojen yhteissumma on 226 000 euroa. Taiteen valtionpalkinnon voi saada tunnustuksena kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta alan hyväksi.

Valtionpalkinnoista päättävät vuosittain valtion taidetoimikunnat, jotka toimivat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijoina. Lastenkulttuurin palkinnosta päättää Taiteen edistämiskeskuksen johtaja. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio jakoi palkinnot Kansallisoopperassa Helsingissä 17.11.2021.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Hae sivustolta: