Arkkitehtuurin tiedotuskeskus osoitteessa: archinfo.fi

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on uusi, arkkitehtuurin alaa yhdistävä toimija,
joka tuottaa ja välittää tietoa arkkitehtuurista ja rakennetun ympäristön laadun vaikutuksesta hyvinvointiin. Sen tavoitteena on vahvistaa alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.
Arkkitehtuurin alalla toimiville olemme yhteistyökumppani, joka tuo uusia resursseja hankkeisiin ja vahvistaa niiden koordinointia, tiedotusta ja yleisöpohjaa.
Muille toimijoille olemme taho, jolta kannattaa hakea tai kysyä tietoa arkkitehtuurin alan toiminnasta ja tiedotuksesta, arkkitehtuuripolitiikasta tai arkkitehtuurikasvatuksesta. Jos emme jotain tiedä, tiedämme kuka tietää.
Toimintamme keskiössä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja verkottuminen sekä alan yhteistyön tukeminen. Tuotamme myös tapahtumia ja tietoaineistoja. Lähitulevaisuuden kehittämiskohteitamme ovat kulttuurivienti ja suomalaista arkkitehtuuria koskevan tiedon kansainvälinen saatavuus.
Pyrimme aktivoimaan – ehkä jopa ravistelemaan arkkitehtuurin kenttää
myös nopeavaikutteisilla toimilla kuten kampanjat, lobbaus ja provosointi.
Tätä kaikkea teemme rakkaudesta ja kunnioituksesta arkkitehtuuriin, uutena, ketteränä toimijana ja aina yhteistyössä tilanteeseen sopivin kytkennöin. Pyrkimyksenämme on saattaa arkkitehtuurin alan moninainen osaaminen yhteiskunnalle merkitykselliseen käyttöön, rakentamaan parempaa ympäristöä.Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on uusin toimija opetus- ja kulttuuriministeriön tukemien taiteen alan tiedotuskeskusten joukossa. Sitä ylläpitää 14.2.2012 rekisteröity yhdistys Arkkitehtuurikeskus ry. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö, Alvar Aalto -säätiö, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Rakennustietosäätiö RTS. Tiedotuskeskuksen toiminta käynnistyi 1.1.2013.
————————-
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Pohjoinen Makasiinikatu 6 B 11, 00130 Helsinkihttp://www.archinfo.fiJulkaistu 16.5.2013
Takaisin

Hae sivustolta: