Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2021 saa Kirkkonummen pääkirjasto Fyyri

Filosofi Esa Saarinen on valinnut tämän vuoden Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi JKMM Arkkitehtien suunnitteleman, vuonna 2020 valmistuneen Kirkkonummen pääkirjaston. Vanhaa rakennusta ei purettu, vaan uusi rakennus nielaisi sisäänsä 1982 valmistuneen arkkitehti Ola Hanssonin suunnitteleman kirjastotalon. Palkinnon myöntää kahdeksatta kertaa Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.

Fyyri, JKMM Arkkitehdit. Kuva: Tuomas Uusheimo

Kirjastojen maa on saanut uuden soihdunkantajan 

Fyyrin arkkitehtuurissa nousee esiin tyylikkäästi kaksi kirjaston ydinasiaa: kirjat ja niiden lukeminen. Esa Saarinen kiittää palkintoperusteluissaan sitä, miten hienolla tavalla Fyyrissä kiteytyvät hengen elämä, demokratia ja ihmisyysusko – suomalaisen kirjastoinstituution peruspilarit:

”Kirjastojen tulee uusiutua, kuten Kirkkonummi on tehnyt. Kirjaston kautta yhteisö palvelee itseään ja rakentaa tulevaisuuttaan tarjoamalla jokaiselle tilan ajatella enemmän, ajatella toisin, uusin ja odottamattomin tavoin, sävyin ja sananvalinnoin. Kirjaston filosofia on demokratian, tasavertaisuuden, ihmisyysuskon pysyvästi ajankohtainen kulmakivi”, Esa Saarinen sanoo.

”Nykyaikaisen kirjastoajattelun mukaisesti Fyyri on monitoimitila, mutta tämä hallintokielinen nimike ei tee sille oikeutta. Kyse on ilmapiirin vaalimisesta ja kohtaavuudesta ja siitä elintärkeästä yhteisöilmiöstä mikä syntyy, kun ihmiset kokevat omakseen jonkin mikä yhdistää. Fyyrin suuruus on sen mittakaavojen kyvyssä hengittää tasatahtiin ihmisorgaanin kasvulakien kanssa siinä ulottuvuudessa, mitä joskus kutsutaan sydämen ääneksi ja sydämen sivistykseksi, toisinaan vain hengeksi”, Saarinen hehkuttaa.

Onnellisuuden infrastruktuuria

Suunnittelusta vastasi JKMM Arkkitehdit. Pääsuunnittelijana hankkeessa toimi Teemu Kurkela, projektiarkkitehtinaJukka Mäkinen ja sisustusarkkitehtina Tiina Rytkönen.

JKMM Arkkitehdit on saanut olla mukana monissa uuden sukupolven kirjastohankkeissa: Turun kirjasto, Seinäjoen kirjasto, Harald Herlin Learning Center ja nyt Kirkkonummen kirjasto.

”Suomalaiset kirjastot edustavat onnellisuuden infrastruktuuria, jota on arkkitehtina ollut etuoikeus olla rakentamassa. Kirjastolaitosta on rakennettu yli sata vuotta ja yhä se uudistuu vuosikymmenen välein”, hankkeen pääsuunnittelija Teemu Kurkela sanoo. 

Fyyrin pääsisäänkäynti on Suomen toisen keskiaikaisen maantien, Kuninkaantien, mutkassa. Hankkeessa projektiarkkitehtina toimineen Jukka Mäkisen mukaan kirjaston suunnittelussa erityisen inspiroivaa oli sen historiaa henkivä sijainti.

”On ollut hienoa olla suunnittelemassa Kirkkonummen uudistuvaa keskustaa ja tulevaisuutta. Kirjaston paikka julkisena rakennuksena torin ja keskiaikaisen kirkon rinnalla on ainutlaatuinen. Jos kirkko on yhteisön sydän, niin kirjasto on sen aivot”, Mäkinen sanoo.

Tämänvuotisen Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon ehdokkaita olivat Fyyrin ohella Ylivieskan kirkko ja Helsingin kaupunkiympäristötalo. 

Fyyrin suunnittelijoita: vasemmalta Samuli Miettinen, Asmo Jaaksi, Alli Bur, portailla Elina Niemi, Tiina Rytkönen, Sini Coker, Christopher Delany, oikealla Jukka Mäkinen, etualalla Teemu Kurkela. Kuva: Hannu Rytky

 

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto ja esiraadin jäsenet

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään kolmen viime vuoden aikana valmistuneen uuden rakennuksen tai rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Palkinto voidaan myöntää joko suomalaisen tai ulkomaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston Suomeen suunnittelemasta työstä tai suomalaisen arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston ulkomaille suunnittelemasta työstä. 

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsijaksi valitaan vaikuttaja, joka on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Tuomari tekee valinnan esiraadin valitsemien kohteiden joukosta. Palkinnon tarkoitus on lisätä arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä.

Kohteet valinneeseen esiraatiin kuuluivat työelämäprofessori Saija Hollmén (pj), professori Tuomo Siitonen, professori Panu Lehtovuori ja arkkitehti Mona Schalin. Esiraadin sihteerinä toimi SAFAn pääsihteeri Paula Huotelin.

Hae sivustolta: