Arkkitehtuurin ansiomerkki Elina Standertskjöldille

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on myöntänyt Arkkitehtuurin ansiomerkin Arkkitehtuurimuseon arkistonhoitaja, filosofian lisensiaatti Elina Standertskjöldille hänen poikkeuksellisen ansiokkaasta toiminnastaan arkkitehtuurin alalla. Valtakunnallisessa erikoismuseossa vuosikymmeniä kestäneen pitkäjännitteisen toimintansa ansiosta Standertskjöld on merkittävästi edistänyt rakennustaiteen näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Elina Standertskjöldin vuosina 2006–2011 julkaistu kolmiosainen teossarja Arkkitehtuurin vuosikymmenet esittelee vuosien 1900–1980 suomalaista arkkitehtuuria. Standertskjöld on kertonut, että hän on kirjasarjassa halunnut tehdä arkkitehtuurista helposti lähestyttävää mahdollisimman monelle. Sarjassa arkkitehtuurista on kirjoitettu arkisen yksinkertaisesti, mutta silti tarkan asiantuntevasti ja mukaansatempaavasti.

Standertskjöldin tapa lähestyä kulloistakin aihettaan näkyy hänen hiljattain kuratoimassaan näyttelyssä Vuosisata sairaalasuunnittelua – Paatelat arkkitehteina. Siinä historia ja nykyhetki ovat yhtä aikaa läsnä. Mielenkiintoinen näkökulma arkkitehtuuriin tulee myös Standertskjöldin vuonna 2017 kuratoimassa näyttelyssä Kuinka Suomi modernisoitiin, joka luotasi modernin Suomen syntyvaiheita poikkeuksellisesti 200 arkkitehtuuripiirustuksen kautta kuljettaen yleisön halki kansakunnan historian.

Kuten suunnitteilla olevan uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon yhteydessä on todettu, alan museossa ajattelu yhdistyy tekemiseen ja muistaminen uuden luomiseen. Museo haastaa ja auttaa katsomaan maailmaa myös suunnittelijan katseella. Arkkitehtuuri koskettaa kaikkia, ja sillä on vahva rooli yhteiskuntamme rakentamisessa. Tätä viestiä Elina Standertskjöld on linjakkaasti toteuttanut työssään.

– Tunnustus merkitsee minulle paljon ja olen erityisen kiitollinen siitä, että sen myöntää Suomen Arkkitehtiliitto. Se tarkoittaa, että kirjani ovat tavoittaneet yleisönsä, Standertskjöld toteaa.

– Tunnustus tulee juuri oikeaan aikaan nyt, kun uuden museon konseptia kehitetään. Se osoittaa, että arkkitehdit antavat arvon kokoelmille ja tukee käsitystä siitä, että piirustusten ja kuva-aineistojen kartuttamisen ja hoidon tulee edelleenkin olla keskeisessä asemassa uudessakin museossa, Standertskjöld lisää.

Ansiomerkki on tarkoitettu tunnustukseksi arkkitehdille tai henkilölle, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt rakennustaiteen tavoitteita paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Palkittava toiminta on liittynyt arkkitehdin ammatilliseen tai yleiseen kulttuurityöhön. Kyseessä voi olla myös yksittäinen esimerkillinen arkkitehtuuriteko.

Hae sivustolta: