Arkkitehtuurilla ratkaiseva rooli rakennuksen kiertotaloudessa

Eurooppalaisten arkktiehtiliittojen yhteistyöjärjestö Architects’ Council of Europe (ACE) julkaisee Helsingissä 4.–5. kesäkuuta järjestettävässä World Circular Economy Forum (WCEF) -tapahtumassa kannanoton, jossa korostetaan arkkitehtuurin merkitystä kiertotalousmallien edistämisessä rakennusalalla. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on jäsenenä ACE:ssa.

Vuonna 2017 rakennus- ja kiinteistöalan osuus maailmanlaajuisesta lopullisesta energiankulutuksesta oli 36 % ja energiankulutukseen liittyvistä hiilidioksidipäästöistä lähes 40 %. Toisaalta rakennus- ja kiinteistöala tuottaa EU:n komission mukaan noin kolmanneksen kaikesta jätteestä. Rakennusala on noudattanut monien muiden alojen tapaan toiminnassaan paljolti lineaarista talousmallia (”take, make, waste”), jossa oletuksena on, että luonnonvaroja on käytettävissä runsaasti ja niitä voidaan kuluttaa ilman seuraamuksia.

Hyvää arkkitehtuuria tehdään 300 vuodeksi

Kiertotalouden periaatteet on syytä ottaa rakennus- ja kiinteistöalalla käyttöön pikaisesti, ja arkkitehtuurilla on tässä ratkaiseva rooli. Suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä on pitkäkantoiset vaikutukset rakennuksen elinkaaren aikana.

  • Hyvää arkkitehtuuria tehdään 300 vuodeksi. On aika unohtaa purkaminen ja kertakäyttökulttuuri. Kaikkea ei tarvitse korvata uudella, vaan vanhaa voi korjata ja vanhoille rakennuksille ja rakennusosille voi keksiä uusia käyttötapoja, SAFAn puheenjohtaja Henna Helander

Kiertotalouden periaatteiden kehittäminen rakennetussa ympäristössä tarkoittaa pohjimmiltaan rakennusten suunnittelukäytäntöjen muuttamista siten, että rakennuksia voidaan käyttää, pitää kunnossa, korjata, käyttää uudelleen ja mukauttaa uusiin tarpeisiin, resurssien arvo voidaan optimoida ja syntyvän jätteen määrä voidaan pitää minimissä.

ACEn kannaotossa esitellään erilaisia lähestymistapoja kiertotalouteen suunnittelun kautta, kuten kunnossapito ja uudelleenkäyttö etusijalla (purkamisen sijaan); tilojen muunneltavuus; terveellisten ja kierrätettävien materiaalien käyttö.

Kannaotossa vedotaan päättäjien vastuuseen edistää tiedonsaantia kiertotaloudesta, elinkaarikustannusten laskentamenetelmien käyttöä sekä kiertotalouteen pohjautuvia hankintoja.

Lue lisää:

ACE julkilausuma kiertotaloudesta

Videoita tapahtumasta voi katsoa Sitran YouTube-kanavalta.

Hae sivustolta: