Arkkitehtisuunnittelualan uudistettu työehtosopimus on hyväksytty

Pitkä neuvotteluprosessi saavutti päätöksen, kun Paltan, ATL:n ja YTN:n hallinnot hyväksyivät sopimuksen. Ratkaisussa on sovittu korotettavan kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien palkkoja 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella. Tämä kannattaa tiedottaa heti palkanmaksusta vastaavalle henkilölle. Ratkaisu noudattaa muutoinkin yleistä linjaa.

Vuoden 2021 helmikuun alusta tulee voimaan 1,2 % yleiskorotus ja 0,8 % yrityskohtainen erä. Yrityskohtaisen erän maksamisen tarkemmat ohjeet löytyvät TES:stä.

Uuden sopimuksen sopimuskausi alkoi 1.11.2019 ja se päättyy 30.11.2021. Tämän jälkeen sopimus jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä ole kummaltakaan sopimuspuolelta irtisanottu kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Merkittäviä muutoksia sopimuksessa

Työhyvinvoinnin osalta liitot suosittelevat, että työnantajat käyvät esimerkiksi kehityskeskustelun yhteydessä keskustelun ikääntyneen työntekijän työssäjaksamisen edistämisestä. Liitot myös perustavat yhteisen tasa-arvoryhmän laatimaan tasa-arvosuunnitelman laatimisohjeistusta.

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Myös TES:in työaikasäädökset muuttuivat työajan pidentämisen, liukuvan työajan, joustotyöajan sekä yli- ja lisätyön osalta. Näihin toimitetaan tarkemmat ohjeet mahdollisimman pian.

Hae sivustolta: