Arkkitehtisuunnittelualan neuvottelut jatkuvat edelleen

Neuvottelut arkkitehtisuunnittelualan uudesta työehtosopimuksesta ovat edelleen kesken. Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN neuvottelee työehtosopimuksesta työnantajaa edustavien Palvelualan työnantajat PALTAn ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n kanssa.
Neuvotteluja on käyty koko syksyn ajan. Vanhan työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyi 31.10.2017.
– Olemme tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa, mutta työehtosopimuksen määräykset ovat kuitenkin voimassa niin sanotulla jälkivaikutuksella. Neuvotteluja on käyty hyvässä hengessä, ja ne jatkuvat vielä tällä ja ensi viikolla, kertoo arkkitehtisuunnittelualan vastaava asiamies Hanna Huotari.
Neuvotteluissa yhdeksi keskeisimmäksi kysymykseksi ovat nousseet palkankorotukset sekä se, miten ja kenelle niitä maksetaan. Palkankorotukset ovat tärkeä asia, sillä arkkitehtisuunnittelualan ansiot laahaavat edelleen hiukan matalammalla tasolla muihin ylempiin toimihenkilöihin verrattuna.
Lisäksi neuvotteluissa ovat olleet esillä myös työehtosopimuksen muut työehdot. Tiedotamme neuvottelutilanteesta uutiskirjeellä sekä YTN suunnittelualan verkko- ja Facebook-sivuilla.Tästä työehtosopimuksessa sovitaan
Arkkitehtisuunnittelualan omaa työehtosopimusta on pidetty aikanaan niin tärkeänä, että se erotettiin omaksi työehtosopimuksekseen suunnittelu- ja konsulttialan sopimuksen sisältä. Sopimisen tarkoitus on taata tietyt minimiehdot alalla työskenteleville. Selkeät pelisäännöt myöskin helpottavat yritysten toimintaa ja mahdollistavat paikallisen sopimisen sovituissa rajoissa.
Työehtosopimuksessa sovitaan muun muassa näistä työsuhteen vähimmäisehdoista:
– palkankorotuksista,
– sairausajan palkasta,
– sairaan lapsen palkallisesta hoitamisesta,
– palkallisesta äitiys- ja isyysvapaasta,
– lomarahasta ja
– vapaa-aikana tapahtuvan matkustamisen korvaamisesta.Julkaistu 13.11.2017
Takaisin

Hae sivustolta: