Arkkitehtien työllisyystilanne yhä parempi

Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien työttömyys laski vuoden 2018 aikana.

Arkkitehtien työttömyys väheni edelleen vuoden 2018 aikana. Vuoden alussa työttömänä oli 115 arkkitehtiä, kun taas joulukuussa 2018 työttömänä oli 98 arkkitehtiä. Muutosprosentti työttömien arkkitehtien määrälle tänä ajanjaksona oli -14,8.

Myös maisema-arkkitehtien työttömyys väheni vuonna 2018. Vuoden alussa työttömänä oli 13 maisema-arkkitehtiä, kun taas joulukuussa 2018 työttömänä oli vain neljä maisema-arkkitehtiä. Työttömien määrän muutosprosentti maisema-arkkitehtien kohdalla oli 12 kuukauden aikana -69,2.

Vahva työllisyyskehitys painottuu erityisesti nuoriin ikäluokkiin. Erittäin hyvä työllisyystilanne on vastavalmistuneilla. Vuoden 2018 lopussa työttömänä ei ollut yhtään vastavalmistunutta maisema-arkkitehtia ja vastavalmistuneita arkkitehtejakin ainoastaan yksi.

Tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömien määrässä esiintyy jonkin verran kausivaihtelua. Työttömyys lisääntyy erityisesti kesällä ja vuodenvaihteessa. Syynä työttömien määrän nousemiselle näinä ajankohtina on erityisesti se, että vuodenvaihteessa ja kesällä työmarkkinoille siirtyy paljon uusia yliopistotutkinnon suorittaneita.

Työttömien arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 2016 lähtien. Työllisyystilanteen kehitys on pidemmänkin ajanjakson tarkastelussa ollut myönteistä, sillä vuoden 2018 joulukuun tilanteeseen nähden työttömiä on viimeksi ollut vähemmän vuonna 2008.

Hae sivustolta: