Arkkitehti Tapani Mustosesta EuNoFin puheenjohtaja

Arkkitehti Tapani Mustonen on valittu Europa Nostra Finland -yhdistyksen EuNoFin puheenjohtajaksi. EuNoF on eurooppalaisen kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran suomalaisen paikallisyhdistys.
Muut hallituksen jäsenet ovat Europa Nostran valtuuston jäsen arkkitehti Markus Bernoulli, Suomen Kulttuuriperinnön Säätiön puheenjohtaja Benito Casagrande, arkkitehtuurin historian professori Olli-Paavo Koponen, dosentti Heikki Kukkonen, professori taiteilija Riitta Nelimarkka ja ritarihuonekamreeri Johan Grotenfelt. Suomen Kotiseutuliitolle on varattu lisäksi mahdollisuus nimetä hallitukseen edustajansa. Sihteerinä toimii Suomen Kotiseutuliiton tiedottaja, hankesuunnittelija Anna-Maija Halme. EuNoFin toimisto on Suomen Kotiseutuliiton toimiston yhteydessä Helsingissä.
”Europa Nostra Finlandin tämän hetken tärkein hanke on pyrkiä vaikuttamaan kiinteistöverotukseen, jotta siitä tulisi kulttuuriympäristöystävällisempi – eli että se kannustaisi historiallisesti ja maisemallisesti tärkeiden rakennusten säilyttämiseen”, Mustonen kertoo.
Nykyisin verotus nousee, kun vanha rakennus kunnostetaan. Epäkohdasta on tulossa vielä suurempi ongelma, jos kiinteistöveroa nostetaan ja perintää tehostetaan, kuten suunnitelmissa on. Vanha rakennus ei ole yleensä yhtä tuottava kuin uusi rakennus, mikä tulisi huomioida verotuksessa, jotta houkutus jättää rakennuksia tyhjilleen tuhoutumaan ei olisi näin suuri.
Tapani Mustonen on Alvar Aalto -asiantuntija, joka on tehnyt lukuisia palkittujakin korjaussuunnitelmia Aallon suunnittelemiin rakennuksiin. Hän toimii Europa Nostran lisäksi kansainvälisessä modernin arkkitehtuurin suojelun asiantuntijajärjestö Docomomossa.
Suomalaisia Europa Nostran ja EuNoFin jäseniä ovat Suomen Kotiseutuliiton lisäksi mm. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Suomen Kulttuuriperinnön Säätiö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, PKL-Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry. ja Ritarihuone. Järjestöllä on myös kannatusjäsenyhteisöjä ja henkilöjäseniä. Kalevalaisten Naisten Liiton omistama Lapponia Jewelry Oy ja Fiskarsin Ruukki tukevat Europa Nostran toimintaa merkittävillä summilla vuosittain.
Europa Nostra on eurooppalainen kulttuuriperintöä vaaliva kansalaisjärjestö ja kulttuuriperintötoimijoiden kattojärjestö, johon voi liittyä myös yksityisjäsenenä. Järjestöllä on yli 400 jäsen- tai kannatusjäsenyhteisöä eri puolilla Eurooppaa. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan unionin, Euroopan neuvoston ja Unescon kanssa ja on mm. saanut tehtäväkseen jakaa EU:n vuosittaiset kulttuuriperintöpalkinnot.
Europa Nostra herättää ihmisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstä, parantaa sen käyttömahdollisuuksia, pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja edistää pääsyä tutustumaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin. Tällaisia ovat arkkitehtonisesti tai historiallisesti mielenkiintoiset rakennukset, luontokohteet sekä erilaiset esine- ja taidekokoelmat.
Järjestön nimi Europa Nostra on latinaa ja tarkoittaa ”meidän Eurooppaamme”. Myös esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Italiassa on Europa Nostran maaedustustot. Julkaistu 22.3.2012
Takaisin

Hae sivustolta: