Arkkitehti Rurik Wasastjerna sai Kaakkois-Suomen vuoden 2015 taidepalkinnon

Rurik Wasastjerna on tutkinut Kouvolan kaupunkikeskuksen (vuodet 1870–2010) sekä Kuusankosken kaavoitus- ja rakennusperintöä (vuodet 1850–1959). Tutkimukset on julkaistu esteettisesti korkeatasoisina kirjoina: Muutakin kuin rautatieristeys (2011) ja kolmiosainen kirjasarja Kolme tehdasta ¬– yksi kunta (2015).
Laajaan lähdeaineistoon perustuvissa tutkimuksissa rakennusperintö on onnistuneella tavalla liitetty yhdyskuntien yleiseen kasvuun. Perintöä on tarkasteltu kaavoittamisen ja muun maankäytön kehityksen taustaa vasten, unohtamatta yksittäisten rakennusten arkkitehtuurin taiteellisia arvoja ja muita rakenteellisia ja teknisiä merkityksiä. Teokset antavat hyvät lähtökohdat ja perustelut rakennuskulttuurin vaalimiseksi tulevissa maankäyttöratkaisuissa ja rakentamisen ohjauksessa paikallisen rakennusperinnön ja identiteetin säilyttämiseksi.
Teksteissään Rurik Wasastjerna kuvaa kulttuuriympäristöjä ja arkkitehtuuria ymmärrettävästi, tarkasti ja analyyttisesti. Hän on taidokas arkkitehtuurin valokuvaaja, jonka kuvissa rakennusten taiteelliset arvot ja historialliset ominaispiirteet nousevat oivallisesti esille. Kirjat tuovat rakennushistorian lisäksi esille myös rakennustaiteellisen näkökulman.
Rurik Wasastjerna on esiintynyt näkyvästi lehdistössä, osallistunut tapahtumiin, pitänyt esitelmiä ja kontaktit yksityisiin, yrityksiin ja yhteisöihin ovat olleet omiaan edesauttamaan rakennustaiteen ja -kulttuurin tunnetuksi tekemisessä ja vaalimisessa. Hänen työnsä myös Kotkassa sijaitsevan Alvar Aallon suunnitteleman Sunilan tehdasyhdyskunnan aktiivisena suojelijana, suunnittelijana ja korjausneuvojana on tässä yhteydessä mainittavaa.
Kaakkois-Suomen taidetoimikunta uskoo, että Rurik Wasastjernan työn vaikutus tulee heijastumaan myönteisellä tavalla rakennuskulttuurin tutkimuksen menetelmiin, tulevaisuuden kaupunkisuunnitteluun ja yksittäisten kansalaisten suhtautumiseen rakennetun ympäristömme arvoihin.
Toimikunnan mielestä arkkitehti Rurik Wasastjernan työ Kaakkois-Suomen rakennusperinnön säilymisen edistäjänä ja rakennustaiteen tunnetuksi tekijänä sekä hänen henkilökohtainen panostuksensa ja paneutuminen rakennuskulttuurityöhön ovat erityistä huomiota ansaitsevaa.Julkaistu 29.10.2015
Takaisin

Hae sivustolta: