Arkkitehti Asko Takala SAFAn puheenjohtajaksi

Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) liittovaltuusto on vahvistanut kokouksessaan arkkitehti Asko Takalan liiton uudeksi puheenjohtajaksi. Asko Takala tunnetaan asuntoarkkitehtuurin ja arkkitehtialan toimintaedellytysten pitkäjänteisenä kehittäjänä.

“Opiskeluajoista lähtien olen pyrkinyt ymmärtämään, mistä arkkitehtuuri kasvaa, miten arvomme näkyvät ja rakentuvat meitä ympäröiväksi todellisuudeksi. Yksinkertaisia ja helppoja totuuksia ei ole. Maailma on osoittautumassa monin tavoin toisenlaiseksi kuin kuvittelimme”, Asko Takala sanoo.

“Liittomme on juuri niin toimiva ja vaikuttava kuin jäsenistönsä. Pitäkäämme huolta siitä, mikä on hyvää ja muuttakaamme sitä, mitä on tarpeen, jotta mukaantulo, tekeminen ja mukanaolo SAFAn toiminnassa olisi mielekästä. Pidän tärkeänä, että kehitämme SAFAa yhdessä ja kokoamme jäsenistön näkemyksiä monipuolisesti. Aktiivinen yhteistyö muiden arkkitehtuurin ja rakennusalan järjestöjen kanssa on edellytys vaikuttavalle SAFAlle. ”

Asko Takalan yhdessä yhtiökumppaninsa, arkkitehti Kirsti Sivénin kanssa (Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit) suunnittelema asuntoarkkitehtuuri on tunnettua näennäisen yksinkertaisesta ja helposta muodostaan, joka koostuu joustavista tilaratkaisuista ja asukkaan tarpeiden huomioonottamisesta. Tunnusomaista toimiston suunnittelulle on myös rakennuspaikan ja sen ympäristön hengen taidokas huomioiminen.

Menestystä yli viidessäkymmenessä arkkitehtuurikilpailussa

Toimiston töitä ovat muun muassa entisen tupakkatehtaan tontille Helsingin Pohjoisrantaan suunnitellut asuinrakennukset, Karviaistien koulu Malmilla Helsingissä, Takalan Europan-kilpailuvoittoon perustuva Lilla Åleryd-asuinalue Linköpingissä Ruotsissa, Atrain-kortteli Helsingin Kalasatamassa ja korona-aikana valmistunut THL:n Tilkanmäen kampuksen K-rakennus Helsingissä. 

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit on saavuttanut menestystä yli viidessäkymmenessä suomalaisessa ja ulkomaisessa arkkitehtuuri- tai suunnittelukilpailussa. Asko Takala on toiminut myös arkkitehtuurikilpailujen tuomarina.

Asko Takalan uraa leimaa opiskeluajoista lähtien vahva sitoutuminen arkkitehtuurin alan toimintaedellytysten parantamiseen. SAFAn luottamustehtävissä  – eri toimikunnissa ja SAFAn hallituksessa – hän on toiminut opiskeluajoistaan vuodesta 1982 lähtien. Takala on toiminut Arkkitehtitoimistojen liiton puheenjohtajana vuosina 2010–2013, Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oyn hallituksen jäsenenä 2008–2015 ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon hallituksen puheenjohtajana 2014–2020.

SAFAn varapuheenjohtajiksi Elizaveta Parkkonen ja Raine Vihelmaa

Liiton uutena varapuheenjohtajana aloittaa arkkitehti Elizaveta Parkkonen, joka työskentelee suunnittelu- ja konsulttitoimisto AFRY:ssa projektipäällikkönä. Toisena varapuheenjohtajana aloittaa arkkitehti Raine Vihelmaa, joka toimii Lahden ammattikorkeakoulussa lehtorina. 

Uusina hallituksen jäseninä aloittavat arkkitehdit Jenni Hölttä ja Ulla Vahtera. Hallituksen jäseninä edelliseltä kaudelta jatkavat Janne Pihlajaniemi, Juha Päätalo, Mari Virtanen, Mona Schalin, Rosemarie Schnitzler, Sami Vikström ja Verna Hahtola.

Hae sivustolta: