Paula Huotelin palkittiin pitkäjänteisestä työstä arkkitehdin ammatin edistämiseksi Euroopassa

Paula Huotelin palkittiin pitkäjänteisestä työstä arkkitehdin ammatin edistämiseksi Euroopassa
Ruth Schagemann, Paula Huotelin ja Ian Pritchard ACE:n yleiskokouksessa. Kuva: Arja Lukin

Eurooppalainen arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestö Architects’ Council of Europe (ACE) myönsi vuotuisessa yleiskokouksessaan tunnustuksen SAFAn entiselle pääsihteerille Paula Huotelinille.

Tunnustus myönnettiin Paula Huotelinille hänen erinomaisesta työstään arkkitehdin ammatin edistämiseksi Euroopassa. Hän on toiminut eri tehtävissä ACE:n hallituksessa, talouskomiteassa ja suunnittelupalvelujen hankinta -työryhmässä sekä Safan edustajana ACE:n yleiskokouksessa vuodesta 1997 lähtien.

Huotelin toimi ACE:n hallituksen jäsenenä yhteensä seitsemän vuoden ajan (2004–2005, 2015–2017 ja  2018–2019) sekä ACE:n hallituksen varapuheenjohtajana kaudella 2016–17. 

Tunnustuksen myönsi ACE:n hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Ruth Schagemann.

“Pitkäaikainen toiminta ACE:ssa on vahvistanut käsitystäni siitä, että arkkitehti voi toimia myös merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana. Asemaa suorastaan tyrkytetään arkkitehdeille, useiden Euroopan Unionin asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja monien kansallisten ongelmien ratkaisemiseksi”, Paula Huotelin sanoo.

“Onnistumisia ACE:n vaikuttamisponnistuksissa ovat olleet muun muassa eurooppalaisiin asiakirjoihin saadut maininnat, joilla parhaimmillaan on ollut vaikutusta myös kansallisella tasolla arkkitehtuurin edistämiseen ja arkkitehtien toimintaedellytysten parantamiseen.” 

Vaikuttamistyötä on tehtävä monella tasolla

Architects Council of Europe on EU:n jäsenmaiden, Norjan, Sveitsin ja EU:iin hakevien maiden arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestö. Jäsenliittojensa kautta se edustaa lähes 600 000 eurooppalaista arkkitehtia. ACE vaikuttaa muun muassa valmisteilla oleviin direktiiveihin, Euroopan komission ohjelmien kansalliseen toimeenpanoon ja pyrkii edistämään arkkitehtuurin merkitystä osana Euroopan kilpailukykyä ja kestävää kehitystä.

“ACE toimii puolestamme Brysselissä, mutta tämä ei poista tarvetta vaikuttaa EU-lainsäädännön valmisteluun kotimaassa, esimerkiksi arkkitehdeille merkittävän hankintadirektiivin uudistamisessa”, Huotelin muistuttaa.

Hae sivustolta: