Alvar Aalto -mitali espanjalaiselle arkkitehtiparille Fuensanta Nietolle ja Enrique Sobejanolle

Arkkitehdit Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano ovat tehneet merkittävää uraa 1980-luvulta lähtien sekä kotimaassaan Espanjassa että kansainvälisesti. Keskeisimmät teokset heidän laaja-alaisessa tuotannossaan ovat näyttely- ja museorakennuksia sekä vaativia korjauksia ja laajennuksia. Heille on myönnetty lukuisia tunnustuksia, mm. Aga Khanin arkkitehtuuripalkinto. Arkkitehdintyön ohella he toimivat opetustehtävissä Madridin eurooppalaisessa yliopistossa (Universidad Europea de Madrid) ja Berliinin taideyliopistossa (Universität der Künste Berlin). Parin yhteinen toimisto Nieto Sobejano Arquitectos toimii Madridissa ja Berliinissä. Työntekijöitä on yhteensä noin 40 henkeä.
Nieto ja Sobejano ovat olleet keskeisiä tekijöitä espanjalaisen arkkitehtuurin uudessa aallossa, joka syntyi 1970-luvun jälkipuoliskolla. Heidän arkkitehtuurinsa juuret ovat kotimaassa, sen monikerroksisessa historiassa ja kulttuurissa. Juryn mukaan ”hiljaista kieltä puhuvat teokset osoittavat, että merkityksellisen arkkitehtuurin ehto on paikallisen kulttuurin ja suunnittelutehtävän taustan syvällinen ymmärrys.”
Nieton ja Sobejanon töiden korkea laatu perustuu arkkitehtuurin perinteisiin arvoihin. Heitä voidaan pitää valon käytön mestareina, puhtaiden ja sointuvien tilasarjojen luojina. Heidän toimistonsa töitä leimaa ammatillinen osaaminen, joka näkyy taitona puhdistaa tilat erilaisista häiritsevistä tekijöistä. Rakenteellisuus ja rakenteiden innovatiivinen kehittely näkyy esimerkiksi Centro de Arte Contemporáneon (Córdoba, Espanja, 2013) sisätiloissa, joissa pelkistetyt ja geometriset betonipinnat muodostavat kekseliään, vivahteikkaan tilasarjan. Rakenteiden ja materiaalien lujuus tuntuu vahvasti myös toimiston pääteoksiin kuuluvassa Palacio de Congresos de Aragónissa(Zaragoza, Espanja, 2008). Korjaus- ja laajennustöissä uusi ja vanha täydentävät toisiaan vakuuttavalla tavalla.
Nieto ja Sobejano ovat töillään osoittaneet, miten arkkitehdin oma kulttuurinen tausta luo vankan pohjan arkkitehtuurin laadulle ja ilmaisuvoimalle. Nieto & Sobejanon töissä on alkukantaista voimaa, joka nostaa ne kansainvälisellä tasolla merkittäviksi puheenvuoroiksi ja suunnannäyttäjiksi.”
Nieto & Sobejano uskovat arkkitehtuurin perinteisiin arvoihin. Juryn mukaan heitä voidaan pitää valonkäytön mestareina, sekä puhtaiden ja sointuvien tilasarjojen luojina. Korkea ammatillinen osaaminen näkyy taitona puhdistaa tilat erilaisista häiritsevistä tekijöistä. Selkeä rakenteen taju ja kyky niiden innovatiiviseen muunteluun näkyy esimerkiksi Contemporary Art Center -keskuksen (Cordoba, Espanja, 2013) sisätiloissa, joissa pelkistetyt ja geometriset betonipinnat muodostavat jatkuvan, vivahteikkaan tilasarjan. Rakennuksen seinärakenteet sisältävät kekseliään, juuri tälle rakennukselle tunnusomaisen ilmeen. Rakenteiden ja lujien materiaalien tuntu on voimakkaasti läsnä myös yhdessä heidän pääteoksistaan Auditorium and Convention Centre of Aragon Expo (Aragon, Espanja, 2008).
Nieton ja Sobejanon teosten arkkitehtuuri kasvaa paikan ja tehtävän ehdoilla. Tuoreessa Arvo Pärt ‑keskuksen (Laulasmaa, Viro ja vuosi) kilpailuehdotuksessa he ovat sopeuttaneet ideansa pohjoiseen ilmanalaan ja metsäluontoon. Historia ja ilmasto selittävät El Museo de Madinat al-Zahran(Córdoba, Espanja, 2009) maahan painautuvan, identiteetiltään vahvan suunnitteluratkaisun: arkkitehtuuri on yhtä avaran tasankomaiseman kanssa. Omaleimainen Museo Interactivo de la Historia de Lugo (Lugo, Espanja, 2011) asettuu perinteisen rakennuksen ja ympäristötaideteoksen välimaastoon.
Juryn mukaan Fuensanta Nieton ja Enrique Sobejanon yhä nousujohteisessa urassa on nähtävissä viitteitä ja yhtymäkohtia myös Alvar Aaltoon. Heidän tuotantonsa on laaja-alainen ja monipuolinen ja arkkitehtuurinsa aina korkeatasoista ja omaleimaista, sillä sen taustalla on ihmisen elämän ja paikan ominaislaadun kunnioitus. ”Nieto ja Sobejano ovat humaanin arkkitehtuurin perinnön jatkajia”, linjaa Juryn puheenjohtaja, arkkitehti Rainer Mahlamäki.
Alvar Aalto –mitalin vuoden 2015 juryyn kuuluivat arkkitehti Rainer Mahlamäki (Suomi), arkkitehti Simo Freese (Suomi), arkkitehti Wessel de Jonge (Hollanti) ja arkkitehti Dorte Mandrup–Poulsen (Tanska).
Mitalin jakamisesta vastaavat Arkkitehtuurimuseo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Rakennustaiteen seura, Alvar Aalto –säätiö ja Helsingin kaupunki. Julkaistu 3.2.2015
Takaisin

Hae sivustolta: