Alueellisten taidetoimikuntien jäsenet kaudelle 2013-14 valittu

Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista. Kuhunkin toimikuntaan nimettiin puheenjohtajan lisäksi kahdeksan – kymmenen muuta jäsentä. Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus.
Sama henkilö voidaan nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi ja jäseneksi enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin ja sen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.
Ennen alueellisen taidetoimikunnan asettamista taideneuvosto kuuli taiteen aseman kannalta yli 600 merkittävää alueellista tahoa. Jäseniä nimetessään taideneuvosto huolehti siitä, että toimikuntiin saatiin monipuolinen asiantuntemus ja tasa-arvolain mukainen tasapaino. Kaksikielisillä alueilla huomioitiin myös kielelliset näkökohdat.
Alueelliset taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimiä. Ne päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueellaan. Lisäksi ne osallistuvat toimialueensa asiantuntijaelimenä Taiteen edistämiskeskuksen taiteeseen liittyvään strategiatyöhön ja antavat asiantuntijalausuntoja.Alueellisten taidetoimikuntien kokoonpanot kaudella 19.4.2013−31.12.2014: http://www.taike.fi/fi/web/taike/uutinen/-/news/247900?p_p_auth=RbY1fUZFJulkaistu 24.4.2013
Takaisin

Hae sivustolta: