Akavan opiskelijajäsenmäärä kasvoi

Akavan liittojen opiskelijajäsenmäärä kasvoi 1 634 uudella jäsenellä. Akavassa opiskelijajäseniä on 117 482, mikä on 19 prosenttia Akavan kokonaisjäsenmäärästä. Akavan 36 jäsenliitossa on yhteensä 608 290 jäsentä. Vähennystä kokonaisjäsenmäärässä edellisvuoteen verrattuna oli 949 jäsentä.

– Akavan jäsenmäärä pysyi vakaana. Olen iloinen siitä, että liittojemme toiminta kiinnostaa nuoria. Akavalle on erittäin tärkeää toimia tulevaisuuden asiantuntijoiden ja vaikuttajien etujärjestönä. Nykyisillä nuorilla on haasteellinen tehtävä toimia hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistajina tulevaisuudessa. Heidän ääntään on syytä kuunnella hyvin tarkasti, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akavan kokonaisjäsenmäärä muodostuu sen liittojen maksavista sekä jäsenmaksusta vapautetuista jäsenistä. Jäsenmaksusta vapautetut ovat pääasiassa opiskelijoita ja eläkeläisiä. Maksavien jäsenten määrä pysyi lähes muuttumattomana. Heitä oli yhteensä 429 978. Tämä on 71 jäsentä vähemmän kuin edellisenä vuotena.
Suhteellisesti eniten kasvoi Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, jolla jäsenmäärä kasvoi 14 prosenttia. Toiseksi suurin kasvu liiton jäsenmäärään suhteutettuna oli Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat YTY ry:llä, 5 prosenttia. Kolmanneksi suurin kasvu oli Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentialla, 4 prosenttia. Jäsenmäärällä mitaten eniten kasvoi Insinööriliitto ry, johon liittyi 1 468 uutta jäsentä vuoden 2018 aikana. Tradenomiliitolla maksavien jäsenten määrä kasvoi eniten, yhteensä 2 292:lla.

Hae sivustolta: