Akava varoittaa romuttamasta koko suomalaista sopimusvapautta

– Akava ymmärtää, että rakenteita on pakko uudistaa. Heikentämällä työntekijöiden oikeuden sopia työehdoistaan yhdessä työnantajan kanssa maan hallitus on kuitenkin vaarassa romuttaa koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan selkärangan, joka on sopimisessa. Suomi on vaarassa siirtyä uudistajasta varhaisteolliseen yhteiskuntamalliin, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.
Fjäder huomauttaa, että työn hinnasta sopiminen on työntekijöiden ja työnantajien välinen asia, ei hallituksen.
Vaarana on, että hallitus on lähdössä tielle, jossa se uhkaa rikkoa Suomen perustuslakia ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi hallitus poistaa pohjan yhteiskuntarauhan turvaavalta sopimustoiminnalta.
Akava muistuttaa, että työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän suojeluperiaate. Tästä syystä työlainsäädännössä on ehdottomia säännöksiä, joista ei voi sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi.
– Koska työnantaja on sopimussuhteessa se vahvempi osapuoli, on suojeluperiaate vahvistettu lain tasoisesti. Nyt hallitus on kääntämässä suojeluperiaatetta toisin päin: työehtosopimuksillakaan ei saisi sopia työntekijän kannalta lakia paremmin, muistuttaa johtaja Maria Löfgren.
Akava pitää erittäin valitettavana yhteiskuntasopimusneuvotteluiden raukeamista. Akava olisi ollut valmis aloittamaan neuvottelut, vaikka prosessista olisi tullut työntekijöille rankka.
– Yhteiskuntasopimus olisi ollut kivuttomampi ja oikeudenmukaisempi tapa sopia rakenteiden uudistamisesta. Hallitus on halunnut purkaa sääntelyä, mutta nyt se on lisäämässä sitä työntekijän vahingoksi, Fjäder sanoo.Julkaistu 9.9.2015
Takaisin

Hae sivustolta: